107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


อั้ลภาพกิจกรรม สาขาวิชาเครื่องกล มีจำนวน 21 อั้ลบั้ม
อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รายละเอียด : ภาพกิจกรรมบางส่วนในงานวันเด็กและวิชาการของโรงเรียน ที่ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน ประถมศึกษาในเขต ตำบลเวินพระบาท
upload โดย : นายปริญยา สีสม
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมทางวิชาการ
รายละเอียด : กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานช่างยนต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2554
upload โดย : นายปริญยา สีสม
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (นักเรียน)
รายละเอียด : 24 มิ.ย. 54 นักเรียนปวช.2 ไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร ณ บริษัท คูโบต้า อา เอ็ม จี สาขานครพนม ได้เรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ รถดำนา รถไถนา และรถเกี่ยวข้าว
upload โดย : นายปริญยา สีสม
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมทางวิชาการ
รายละเอียด : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางส่วนของสาขางานยานยนต์
upload โดย : นายปริญยา สีสม
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมทางวิชาการ
รายละเอียด : ช่างยนต์กับงานวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นายปริญยา สีสม
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมทางวิชาการ
รายละเอียด : กิจกรรมการเรียนการสอน เดือนพ.ย. 53 สาขาวิชาเครื่องกล
upload โดย : นายปริญยา สีสม
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมทางวิชาการ
รายละเอียด : กิจกรรมการเรียนการสอน ของสาขาวิชาเครื่องกล
upload โดย : นายปริญยา สีสม
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาเครื่องกล
รายละเอียด : สาขางานยานยนต์ ได้สร้างรถประดิษฐ์ เป็นรถกอร์ฟ เพื่อใช้ประโยชน์ในการนำเที่ยวชมบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน เพราะโรงเรียน มีพื้นที่ค้อนข้างมาก
upload โดย : นายปริญยา สีสม
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมอื่น ๆ
รายละเอียด : 21 ธันวาคม 2553 นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนองานวิจัย เรื่องการใช้แม่แรงไฟฟ้าขนาด 1.5 ตัน
upload โดย : นายดอน วิภา
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (นักเรียน)
รายละเอียด : นักเรียนปวช. 2,3 สาขาวิชาเครื่องกล ได้ไปศึกษาระบบการทำงานของเครื่องยนต์เรือ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ ที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาใช้งาน ในภาระกิจของทหารเรือ
upload โดย : นายปริญยา สีสม
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (นักเรียน)
รายละเอียด : 19 สิงหารคม 2553 นักเรียน ปวช.2 ช่างยนต์ เข้าศึกษางาน เทคโนโลยีสมัยใหม่ของรถยนต์อีซูซุ และขั้นตอนการทำงาน การให้บริการงานซ่อมบำรุง ณ บริษัท อีซูซุ นครพนม
upload โดย : นายปริญยา สีสม
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (นักเรียน)
รายละเอียด : 19 สิงหาคม 53 นักเรียนปวช.2 และกลุ่มพิเศษ จำนวน 17 ศึกษาการทำงานของระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ จากบริษัทโตโยต้านครพนม
upload โดย : นายปริญยา สีสม
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมพิเศษ
รายละเอียด : เรียนรู้เครื่องยนต์เล็ก สำหรับเครื่องบินบังคับ
upload โดย : นายปริญยา สีสม
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (นักเรียน)
รายละเอียด : นักเรียน ปวช.1,2 สาขางานยานยนต์ เข้าศึกษาดูงานที่ อู่เฉลิมการช่าง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับงานตังถัง และงานสีรถยนต์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
upload โดย : นายปริญยา สีสม
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาโลหะการ
รายละเอียด : ทำการปรับปรุงวัดเก่าเพื่อพัฒนาให้เป็นอู่ซ่อมรถของโรงเรียน
upload โดย : นายปริญยา สีสม
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : การเข้าร่วมประกวด แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
รายละเอียด : สิ่งประดิษฐ์รถประหยัดเชื้อเพลิง เข้าร่วมแข่งขันภายนอกสถานศึกษาร่วมกับบริษัทเอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
upload โดย : นายทวี สุทธิรณ
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : การเข้าร่วมประกวด แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
รายละเอียด : ร่วมแข่งขันHonda Econo Power Contest ปีที่ 11ในระดับประเทศ ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์กรุงเทพฯ 7-8 กุมภาพันธ์ 2552
upload โดย : นายทวี สุทธิรณ
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : การเข้าร่วมประกวด แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
รายละเอียด : นักเรียนสาขาวิชาเครื่องกลเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน HadaEcono
upload โดย : นายดอน วิภา
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (นักเรียน)
รายละเอียด : คณะครูสาขาวิชาเครื่องกล นำนักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการรถจักรยานยนต์เวฟ ไอ จากบริษัทมิตรศิลป์อะไหร่ยนต์ ณ ศูนยฝึกฝีมือแรงงาน จ.นครพนม
upload โดย : นายดอน วิภา
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : การเข้าร่วมประกวด แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
รายละเอียด : นักเรียนสาขาวิชาเครื่องกลเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้ำมันระดับประเทศ
upload โดย : นายดอน วิภา
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (นักเรียน)
รายละเอียด : นักเรียนปวช.2 ทัศนศึกษาการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ที่หน่าวยรักษาดินแดนตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม
upload โดย : นายดอน วิภา
ดูภาพทั้งหมด..

หน้า 1 
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter