107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   20440031
 นายปริญยา สีสม
E-Mail : parinya@atsn.ac.th

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 2547 ครุศาสตรบัณฑิต
2 . สถาบันราชภัฏนครพนม 2545- ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรม การจัดการทั่วไป
3 . วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2535- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.)และ(ปวส.)
4 . โรงเรียนปลาปากวิทยา 2532- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
5 . โรงเรียนบ้านกุงโกน 2525- ประถมศึกษา


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . การพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครื่อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียล 29 มิ.ย.54- 2 ก.ค. 54 32 ชั่วโมง ศุนย์พัฒนาบุคลากรฯ ซอยทองหล่อ กทม.
2 . ประเมินคุณภาพภายใน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอน/การประเมินภายนอกรอบสาม 18-19 มิถุนายน 2554 0 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ณ ม.นครพนม
3 . หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 9 ก.ค. 54 0 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ณ ม.นครพนม
4 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการเรียนการสอน 21 ก.ย. 54 0 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
5 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการเรียนการสอน 21 ก.ย. 54 0 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
6 . อบรมเชิงปฏิบัติาการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ 23 ก.ย. 54 0 ชั่วโมง นาข่าบุรี รีสอร์ท อุดรธานี โดยวิทยากร ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
7 . อบรมจิตวิทยา เพื่อการจัดการเรียนการสอน 21 ม.ค. 55 0 ชั่วโมง ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม วิทยากร มิสเตอร์ไบอัล
8 . โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 15-18 ม.ค.55 0 ชั่วโมง มูลนิธิเซนคาร์เบรียลแห่งประเทศไทย/ฝ่ายการศึกษา
9 . โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั่งที่ 3 20-23ก.พ. 55 0 ชั่วโมง มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย/ ฝ่ายการศึกษา
10 . ศึกษาดูงาน เครื่องยนต์สมัยใหม่ 19 สิงหาคม 2553 3 ชั่วโมง บริษัท โตโยต้านครพนม
11 . ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีสมัยใหม่ 19 สิงหาคม 2553 3 ชั่วโมง บริษัทอีซูซุ นครพนม
12 . การจัดการศึกษาของโรงเรียน บอยทาว ประเทศมาเลเซีย 20 ก.ย.53 - 22ก.ย.53 8 ชั่วโมง โรงเรียน บอยทาว ประเทศมาเลเซีย
13 . โครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ 24ก.ย.53-26ก.ย.53 24 ชั่วโมง ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
14 . ศึกษาดูงาน เครื่องยนต์เรือ 26 พ.ย. 2553 4 ชั่วโมง หน่วยเรือรักษาความสงบตามลำน้ำโขง จังหวัดนครพนม
15 . อบรมงานวิจัยทางการศึกษา 1-2 พ.ค. 53 16 ชั่วโมง โรงแรมเฟริส เขต.ราชเทวี กทม.
16 . ศึกษาการผสมพันธุ์ปลานำจืด 17- 8- 52 2 ชั่วโมง สถาณีประมงน้ำจืด ต.หนองญาติ จ.นครพนม
17 . ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4-9-52 2 ชั่วโมง วิทยาลัยพยาบาลฯ จ.นครพนม
18 . ศึกษางานสีรถรยต์ 17-11-52 4 ชั่วโมง อู่เฉลิมการช่าง จ.นครพนม
19 . ศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ 02-02-53 4 ชั่วโมง บริษัท โตโยต้า นครพนมจำกัด
20 . อบรมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 1 17-21 / 02/53 75 ชั่วโมง ชุมชนศรีโคตรอโศก อ.ศสรีสงคราม จ.นนครพนม
21 . ศึกษาโรงงานผลิตสังกะสีฯ 08-02-53 2 ชั่วโมง โรงงานอำเภอบ้านแพง จ.นครพนม
22 . อบรมคุณธรรม จริยธรรม ฯ ครั้งที่ 2 10-14 / 03/ 53 75 ชั่วโมง ชุมชนศรีโคตรอโสก อ.ศรีสงคราม จ. นครพนม
23 . อบรมผู้กำกับลูกเสือ 2-8/04/53 114 ชั่วโมง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อ.นาหว้า จ.นครพนม
24 . ฝึกการติดตั้งแก๊สรถยนต์ 21-27 เม.ย. 2551 49 ชั่วโมง กรุงเทพฯ
25 . ทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี 1 มี.ค. 2551 7 ชั่วโมง ทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี
26 . อบรมการติดตั้งแก๊สรถยนต์กับเครื่องยนต์ดีเซล 27 ก.ย. 2551 7 ชั่วโมง สำนักงาน สวทช. รังสิต กรุงเทพฯ
27 . ทัศนศึกษา การบริการงานช่าง 10 ธ.ค. 2551 7 ชั่วโมง อู่เทคนิคยนต์ จ.มุขดาหาร
28 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก(Forklift) 4-5 ส.ค. 2550 14 ชั่วโมง บริษัท รุ่งโรจน์ จ.นครพนม
29 . การซ่อมบำรุงระบบไดชาร์จและไดสตาร์ทรถยนต์ 2 ส.ค. 2550 7 ชั่วโมง อู่อนันท์ชัย มอเตอร์ อ.ท่าอุเทน จงนครพนม
30 . อบรมสัมนาแนะนำมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 17 ก.ย. 2550 7 ชั่วโมง สถาบันพัมฒนาฝีมือแรงงาน จ.นครพนม
31 . อบรมผู้ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน 16-20 ม.ค. 2551 35 ชั่วโมง สถาบันพัมฒนาฝีมือแรงงาน จ.นครพนม
32 . ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเยาวชน 26 พ.ย. 2550 7 ชั่วโมง สถานพินิจ จ.นครพนม
33 . ศึกษดูงานระบบอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ 28 ม.ค. 2551 7 ชั่วโมง สถาบันพัมฒนาฝีมือแรงงาน จ.นครพนม
34 . การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3-5 ส.ค. 2547 21 ชั่วโมง โรงแรมแกรนโลยอล จ.อุดรธานี
35 . การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 26-27 ต.ค. 2547 14 ชั่วโมง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี
36 . การจัดทำแผนการสอน 14-15 มิ.ย. 2546 7 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
37 . การวิจัยในชั้นเรียน 18-21 ก.ย. 2546 28 ชั่วโมง โรงเรียนศรีบัวบาน จ.นครพนม
38 . สัมนาทางวิชาการ เรื่อง นครพนม : อดีต,ปัจจุบัน,อนาคต 18 ธ.ค. 2546 7 ชั่วโมง ราชภัฏนครพนม
39 . การปฏิรูปการเรียนการสอน 11-12 ส.ค.2544 7 ชั่วโมง หอประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนม
40 . ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน ช่างซ่อมรถยนต์ชั้นต้น 18 มีนาคม 2540 7 ชั่วโมง สถาบันพัมฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขอนแก่น
41 . ทัศนศึกษาการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ 13 ก.ย. 2550 1 ชั่วโมง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำนำโขง
42 . ศึกษาระบบจ่ายนำมันเชื้อเพลิงคอมมอนเรล 17-9-52 4 ชั่วโมง บริษัท อีซูซุนครพนม จำกัด


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2554-06-01 เปิดกองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม งานลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร
2 . 2554-05-09 ปฐมนิเทศนักเรียน(โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักเรียน ATSN) งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3 . 2553-05-22 นำนักเรียน ปี 1,2 ทัศนศึกษา จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และทัศนศึกษา พิพิทภัณฑ์ปลานำจืด งานกิจกรรม
4 . 2553-05-10 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักเรียนATSN งานกิจกรรม
5 . 2552-05-15 หัวหน้าสาขางานยานยนต์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 . 2542-06-05 ครูผู้สอน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
7 . 2541-06-06 ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอปลาปาก จ.นครพนม
8 . 2540-05-01 พนักงานประกอบ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
9 . 2540-04-03 ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
10 . 2539-11-01 ช่างบริการ บริษัท ออโต้เทคนิค ประเทศไทย จำกัด กทม.
11 . 2538-03-14 ฝึกงานช่างบริการ บริษัท อริยะอิควีปเม้นท์ จ.ขอนแก่น
12 . 2537-11-11 ฝึกงานช่างบริการ บริษัท อีซูซุนครพนม

     โครงการที่รับผิดชอบ  43  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานสาขาวิชาเครื่องกล Word
2. ปีการศึกษา 2553  แผนงานกิจกรรมสานสายใยรัก Word
3. ปีการศึกษา 2553  แผนงานกิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์ Word
4. ปีการศึกษา 2553  แผนงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน Word
5. ปีการศึกษา 2553  แผนงานกิจกรรมชุมชนน่าอยู่ โรงเรียนสดใส Word
6. ปีการศึกษา 2553  แผนงานกิจกรรมสำรวจอาชีพ Word
7. ปีการศึกษา 2553  แผนงานกิจกรรมทักษะทางสังคม Word
8. ปีการศึกษา 2554  แผนงานสาขาวิชาเครื่องกล Word
9. ปีการศึกษา 2554  โครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชา Word
10. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร Word
11. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานพัฒนาสังคม Word
12. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน Word
13. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานกิจกรรมพิเศษ Word
14. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานสาขาวิชาเครื่องกล Word
15. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานบริหารแผนกกิจกรรม Word
16. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร Word
17. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานกิจกรรมพิเศษ Word
18. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานพัฒนาสังคม Word
19. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานสาขาวิชาเครื่องกล Word
20. ปีการศึกษา 2556  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
21. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร Word
22. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานกิจกรรมพิเศษ Word
23. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานพัฒนาสังคม Word
24. ปีการศึกษา 2557  แผนงานแผนกวิชาช่างยนต์ Word
25. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน Word
26. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน Word
27. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน Word
28. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน Word
29. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word
30. ปีการศึกษา 2561  แผนงานแผนกวิชาช่างยนต์ Word
31. ปีการศึกษา 2561  แผนงานกิจกรรมส่งเสริมตามประเพณี Word
32. ปีการศึกษา 2562  แผนงานสาขาวิชาช่างยนต์ Word
33. ปีการศึกษา 2562  แผนงานกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญตามประเพณี Word
34. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานครูที่ปรึกษา และแนะแนวอาชีพ Word
35. ปีการศึกษา 2563  แผนงานสาขาวิชาช่างยนต์ Word
36. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ Word
37. ปีการศึกษา 2564  แผนงานสาขาวิชาช่างยนต์ Word
38. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ Word
39. ปีการศึกษา 2565  แผนงานสาขาวิชาช่างยนต์ Word
40. ปีการศึกษา 2565  แผนงานงานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ Word
41. ปีการศึกษา 2566  แผนงานสาขาวิชาช่างยนต์ Word
42. ปีการศึกษา 2566  แผนงานงานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ Word
43. ปีการศึกษา 2566  แผนงานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word

     ประวัติการสอน

ปีการศึกษา             ระดับชั้น/รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง ผลการสอน(ผ่านกี่คน)
1 . พ.ศ.2555 ช่างยนต์
2101-2103 งานเครื่องยนต์เล็ก
6 ชั่วโมง
13 คน
2 . พ.ศ.2555 ช่างยนต์
2101-1001 งานเครื่องยนต์
6 ชั่วโมง
13 คน
3 . พ.ศ.2554 ช่างยนต์
2101-1001 งานเครื่องยนต์
6 ชั่วโมง
18 คน
4 . พ.ศ.2554 ช่างยนต์
2101-2103 งานเครื่องยนต์เล็ก
6 ชั่วโมง
18 คน
5 . พ.ศ.2554 ช่างยนต์
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2 ชั่วโมง
44 คน
6 . พ.ศ.2553 ช่างยนต์
2101-2111 ศูนย์บริการรถยนต์
3 ชั่วโมง
13 คน
7 . พ.ศ.2553 ช่างยนต์
2101-1001 งานเครื่องยนต์
6 ชั่วโมง
14 คน
8 . พ.ศ.2553 ช่างยนต์
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2 ชั่วโมง
41 คน
9 . พ.ศ.2553 ช่างยนต์
2101-1004 งานไฟฟ้ารถยนต์
6 ชั่วโมง
13 คน
10 . พ.ศ.2553 ช่างยนต์
2101-1002 งานส่งกำลังรถยนต์
6 ชั่วโมง
14 คน
11 . พ.ศ.2553 ช่างยนต์
2101-2102 งานเครื่องยนต์ดีเซล
6 ชั่วโมง
13 คน
12 . พ.ศ.2542 ช่างยนต์
2101-1003 งานเครื่องล่างรถยนต์
8 ชั่วโมง
10 คน

     งานวิจัย

ภาคเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย
2552/2 การแก้ไขปัญหานักเรียนขันนอตผิดด้าน
2552/2 การแก้ไขปัญหานักเรียนจำชิ้นส่วนและหลักการทำงานของเครื่องยนต์สลับกัน
2550/2 การใช้เครื่องมือผิดประเภท
2550/2 นักเรียนขันโบลและน็อตผิดด้าน
2550/1 นักเรียนจำการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องยนต์

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter