107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 24 เมษายน 2562 โรงเรียนกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ําดําหัว ขอพรจากแม่พระ และผู้อาวุโส
upload โดย : นายดอน วิภา24/4/2562  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : #
upload โดย : นายดอน วิภา9/3/2562  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 12 กุมภาพันธ์ 2562 อธิการเจ้าคณะ ฯ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย เข้าเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญ และกำลังให้กับ นักเรียน คณะครูและพนักงาน
upload โดย : นายดอน วิภา12/2/2562  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวมและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม และวิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก
upload โดย : นายดอน วิภา16/8/2561  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเจรจาเรื่องเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ตและแนะนำสินค้าร่วมกันกับCAT
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง15/6/2561  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter