107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


อั้ลภาพกิจกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง มีจำนวน 38 อั้ลบั้ม
อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : วันที่ 27-30 เมษายน 2555 นายสวัสดิ์ อาซอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับชาติ ประเภทการแข่งขันสาขาก่ออิฐ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งขัน ระดับชาติ เป็นตัวแทนของสถาบันฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค ฮอลล์ 106 บางนา ผลการแข่งขัน นายสวัสดิ์ อาซอง ได้ลำดับที่ 6 ประภทการแข่งขันสาขาก่ออิฐ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับชาติ
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : สอบมาตรฐานวิชาชีพ
รายละเอียด : สอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2554 (ภาคปฏิบัติ) นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงฝึกงานสาขาวิชาการก่อสร้าง นักเรียนจำนวน 4 คน คือ นายสมพร ผาสีกาย 2.นายยุทธศักดิ์ สงวนนาม 3.นายอดิศักดิ์ ติสจันทร์ 4.นายอิศรพงษ์ เกีรยติธาธี โดยมีคณะกรรมการตรวจชิ้นงาน คุณพรหมรัตน์ อิสสระพงศ์ จาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ม.สมศักดิ์ ชัยหมื่น และ ม.ประสิทธิ์ คำดี ร่วมเป็นกรรมการในครั้งนี้
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : ชุดโต๊ะไม้ประดู่ 1 ผลงานการเรียนการสอน นักเรียนชั้น ปวช.2สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่ 31 สิงหาคม - 28 กันยายน 2554 เป็นการนำไม้ประดู่ส่วนที่เป็นกิ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-20 ซม. นำมากบ ทำเป็น เสา และ ตัดแต่งเป็นท่อนๆ ทำเป็นหน้าโต๊ะ
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือนายเอกพร พลบุญ นายชัยณรงค์ จาเพียราช นายสมศักดิ์ จรูญสาคร ได้ผลิตผลงานคือ โต๊กาแฟ วันที่ 23-30 ส.ค.54
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือนายธนากร ทิพย์โอสถ นายสมศักดิ์ จรูญสาคร นายชัยณรงค์ จาเพียราช นายวีระนันท์ เอกพันธ์ นายเอกพร พลบุญ นายสวัสดิ์ อาซอง ได้ผลิต ผลงานคือ ชุดเก้าอี้นั่งเล่น วันที่ 14-30 ส.ค. 54
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : นักเรียนปวช.2สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือนายวีระนันท์ เอกพันธ์ถ นายธนากร ทิพย์โอสถ ได้ผลิตผลงาน คือ รถเข็นกระถางดอกไม้ วันที่21- 24 มิถุนายน 54
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือ นายธนากร ทิพย์โอสถ ได้ผลิตผลงาน คือ แท่นไม้แปดเหลี่ยมสำหรับรองรับรูปปั้นแม่พระ วันที่ 11 ส.ค. 54
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือ นายธนากร ทิพย์โอสถ นายเอกพร พลบุญ ได้ ผลิตผลงานคือ ฉากไม้กั้นห้อง วันที่ 2-5 ส.ค. 54
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : นักเรียนปวช. 2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือนายชัยณรงค์ จาเพียราช นายวีระนันท์ เอก พันธ์ นายสวัสดิ์ อาซอง นายสมศักดิ์ จรูญสาคร ได้ผลิตผลงานคือ โต๊ะไม้
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือ นายธนากร ทิพย์โอสถ นายสมศักดิ์ จรูญสาคร นายชัยณรงค์ จาเพียราช ได้ผลิตผลงานคือชั้นวาง แฟ้มเอกสาร วันที่ 21-24 ส.ค. 54
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : นักเรียนปวช. 2 สาขางานเครื่องและตกแต่งภายใน คือ นายธนากร ทิพย์โอสถ ได้ผลิตผลงานคือ ตู้ใส่ซี ดี วันที่ 19-22 ก.ค. 54
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือ นายสวัสดิ์ อาซอง นายสมศักดิ์ จรูญสาคร นายวีระนันท์ เอกพันธ์ ได้ผลิตผลงานคือ ตู้ซิงค์เก็บ ของ วันที่ 2-17 มิ.ย. 54
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือ นายเอกพร พลบุญ ได้ผลิตผลงานคือ เก้าอี้นั่ง เล่น วันที่ 23-30 มิ.ย. 54
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือ นายเอกพร พลบุญ และนายวีระนันท์ เอกพันธ์ ผลงานคือกระถางดอกไม้ วันที่ 22 ก.ค. 54
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือนายสวัสดิ์ อาซอง และนายสมศักดิ์ จรูญสาคร ผลงานคือ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน วันที่ 26 ก.ค. 54
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : การเข้าร่วมประกวด แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
รายละเอียด : งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 24 วันที่ 5-6 สิงหาคม 54 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี ผลการแข่งขันของนักเรียนได้ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สาขาก่ออิฐ ประเภท เยาวชน เป็นตัวแทนของภาคเข้าร่วมแข่งขันในระดับ ประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน สาขาปู กระเบื้อง ประเภทเยาวชน
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : งานประดิษฐ์จากไม้สัก ผลงานการเรียนการสอนครู-นักเรียน สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่ 6-27มกราคม2554
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : การเดินสายไฟฟ้าในแผงควบคุม ผลงานการเรียนการสอน สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่ 13-27 สิงหาคม 2553
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : กรอบรูปตุ๊กตา ผลงานการเรียนการสอนครู-นักเรียนสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2553
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : ชุดเก้าอี้เด็กผลงานการเรียนการสอนครู-นักเรียน สาขาวิชาการก่อสร้างวันที่ 3-18 มิถุนายน 2553
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : สอบมาตรฐานวิชาชีพ
รายละเอียด : สอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน การสอบมารฐานในครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากคณะกรรมการโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม วันที่14-17 กุมภาพันธ์ 2554
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : งานไม้สนาม 5 (ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ไม้กลม) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ชั้น ปวช.1-2 วันที่ 1 - 27 มกราคม 2554
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : "งานป้ายอาคารเรียนและติดตั้ง" สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ชั้น ปวช.1-3 จัดทำในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ถึง 20 ธันวาคม 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : ชุดงานไม้สนาม 4 (ชุดโต๊ะไม้โมเดิร์น) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ชั้น ปวช.1-2 จัดทำวันที่ 27 มกราคม 2554 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2554
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : งานไม้สนาม 3(ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ญี่ปุ่น) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ชั้น ปวช.1-2 จัดทำวันที่ 27 มกราคม 2554 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2554
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : " ชั้นเก็บไม้อัด " ผลงานการเรียนการสอนสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ระดับชั้น ปวช.3 วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : งานไม้สนาม2(เก้าอี้ไม้)ผลงานการเรียนการสอนสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ระดับชั้น ปวช.1-3
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : งานไม้สนาม 1 (เก้าอี้ชิงช้า) ผลงานการเรียนการสอนสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ระดับชั้น ปวช.1-2
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : ศาลาไม้ "Solar Garden" สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่ 4 - 20 พฤษจิกายน 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : งานซ่อมบำรุงเก้าอี้ (โบสถ์อัครเทวดาคาเบรียล)30 พฤศจิกายน 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..

หน้า 1 [2
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter