107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียนอั้ลภาพกิจกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง มีจำนวน 38 อั้ลบั้ม
อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : กล่องเก็บอุปกรณ์กีฬา 8-25 พฤศจิกายน 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : กล่องเก็บอุปกรณ์ เครื่องมืองานไม้ 8 พฤศจิกายน 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : งานซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 17 พฤศจิกายน 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : ผลงานการเรียนการสอน Flisht Simulator Cockpid (ชุดโต๊ะแบบฝึกบินเครื่องบินจำลอง)โดย ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ที่ปรึกษา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.- 1 ก.ย. 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : (ชุดโต๊ะไม้สนาม)ผลงานการเรียนการสอน ครู-นักเรียน สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 17 ก.ค-31 ส.ค.53
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาการก่อสร้าง
รายละเอียด : ผลงานครู-นักเรียน(ชุดโต๊ะ-เก้าอี้แบบพับ)สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน3-13 สิงหาคม 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (นักเรียน)
รายละเอียด : นักเรียน-ครู สาขาวิชาการก่อสร้าง ทัศนะศึกษา แหล่งการเรียนรู้ บ้านทุ่งพัฒนา ต.เชียงเครือ จ.สกลนคร
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี
ดูภาพทั้งหมด..

หน้า [1] 2 
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter