107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมกับนักเรียนปวช. 1 สาขาวิชาการก่อสร้าง ติดตั้ง อินเตอร์เน็ตไร้สาย ที่โรงฝึกงานสาขาวิชาการก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้ทั่วถึง
upload โดย : นายดอน วิภา6/2/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ดำเนินการโครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงภายในชุมชน ในการแบ่งปั่นทรัพยากรที่โรงเรียนมีใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การให้บริการ และการสอนคอมพิวเตอร์ การบริการห้องประชุม และการศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา มีโรงเรียนบ้านเชียงยืน โรงเรียนบ้านธาตุ และโรงเรียนบ้านปากทวยเข้าร่วมโครง
upload โดย : นายดอน วิภา1/9/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 28 ม.ค. 54 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด เข้ามอบกระเชาดอกไม้ เนื่องในวันปีใหม่ 2554
upload โดย : นายดอน วิภา28/1/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 23 มิถุนายน 2553 สำนักงานพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 เข้าเยี่ยมโรงเรียนโดยมีภราดาอาวุธ ศิลาเกษ พร้อมคณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ
upload โดย : นายดอน วิภา23/6/2553  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter