107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม


 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู วันที่ 18 เดือนมิถุนายน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 18-6-2009
 

 
คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีวันลอยกระทง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาทจัดขึ้นที่หนองขวา...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-11-2009
 

 
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอท่าอุเทน ในวันที่ 5 ธันวาคม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 5-12-2009
 

 
เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน 2553 เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ทางโรงเรียนได้จัดโครงการอบมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-6-2010
 

 
วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดอบรบนักเรียนเรื่องการป้องกับยาเสพติดกับวัยรุ่น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-11-2010
 

 
พิธีอาศิรวาทสดุดีเฉลิมพระเกียรติ "83 พรรษามหาราชาภูมิพล"
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 3-12-2010
 

 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนประถมศึกษาบ้านปากทวย อำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-1-2011
 

 
บาทหลวงสุพล ยงบรรทม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ท่านผู้อำนวยการ คณะครู...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 16-6-2011
 

 
นักเรียนหอพัก ร่วมกิจกรรมจัดบอร์ดเนื่องวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-8-2011
 

 
เช้าวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 8.30 น. บุคลากรของโรงรียนฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 2-12-2011
 

 
ภาพกิจกรรมบางส่วนในงานวันเด็กและวิชาการของโรงเรียน ที่ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 13-1-2012
 

 
การแข่งขันกีฬา วันเด็กแห่งชาติและวันอัสสัมชัญวิชาการ 2555 วันที่ 13 มกราคม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 13-1-2012
 

 
วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครู การไหว้ครู คือ การที่ศิษย์แสดงความคารวะ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-6-2012
 

 
วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 โรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิต สภากาชาติ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2012
 

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ในช่วงเช้า เวลา 9:00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้จัดงานสดุดีนักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 18-7-2014
 

 
วันที่ 5 ก.ย 57 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม โดย ภ.อาวุธ ศิลาเกษได้มอบทุนการศึกษาให้...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 6-9-2014
 

 
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มิ.ย. 58 ภ.อาวุธ เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระ มอบทุนการศึกษาบุตร...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-6-2015
 

 
เวลา 9.00 - 10.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-5-2016
 

 
เวลา 16.00 - 18.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 งานอภิบาล จัดกิจกรรมมิสซา ณ วัดอัครเทวดาคาเบรียล...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-5-2016
 

 
งานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้จัดงานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ฯ...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 16-7-2016
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 7-12-2016
 

 
มิสเสาวรักษ์ ยศพันษา ตัวแทนครู เข้าประชุมเรื่อง นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 18-8-2017
 

 
ม.น้อย นนลือชา และมิสเสาวรักษ์ ยศพันษา เข้าร่วมอบรม การป้องกันต่อต้านการค้ามนุษย์ในยุคปัจจุบัน...
ถ่ายภาพ : นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา
Update : 18-1-2018
 

 
วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับเกียรติจาก ภ.ชุมพล...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 19-5-2018
 

 
16 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานอภิบาล จัดกิจกรรมมิสซาเปิดภาคเรียน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-11-2018
 

 
กิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่20(4-7ธ.ค.61)ณ.จังหวัดจันทบุรี
ถ่ายภาพ : นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา
Update : 18-12-2018
 

 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานอภิบาล จัดกิจกรรมพิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-7-2020
 

 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานอภิบาล จัดกิจกรรมพิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-7-2020
 

 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนจัดกิจกรรม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 30-7-2020
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมถวายมาลัยกร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 3-9-2021
 

 
9 มิ.ย. 65 เวลา 10.30 น. พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารโภชนาการ AVE MARIA
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-6-2022
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 2-6-2023
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter