107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

Pirobox Extended

อั้ลบั้มภาพ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

สอดคล้อง :
คำอธิบาย : เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ในช่วงเช้า เวลา 9:00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้จัดงานสดุดีนักบุญหลุยส์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ของโรงเรียน คณะภราดา คณะครู และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมพิธีการถวายดอกไม้สดุดีนักบุญหลุยส์ หลังเสร็จสิ้นพิธีการ ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ได้กล่าวให้โอวาท ประวัติและคุณงามความดีของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ให้กับนักเรียนได้รับทราบพอสังเขป ต่อมาในช่วงเย็น เวลา 17:30 น. ทางโรงเรียนฯ ได้จัดพิธีมิสซาเนื่องในวันสดุดีนักบุญหลุยส์ และได้เรียนเชิญบาทหลวงวรวิทย์ เวียรชัย มาร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้นอกจากบุคลากรของโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมแล้ว ยังมีชาวบ้านชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมงานด้วย หลังจากนั้นทุกท่านที่เข้าร่วมงานรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน ณ โรงอาหารของโรงเรียน เพื่อเป็นการเลี้ยงฉลองเนื่องในวันสดุดีนักบุญหลุยส์ และวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรโรงเรียนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมด้วย พิธีการในช่วงงานเลี้ยงเป็นการมอบใบเกียรติบัตรและของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ร่วมประกวดวาดภาพและแต่งคำขวัญเนื่องในวันสดุดีนักบุญหลุยส์ ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ได้แก่ นายพิชัยยุทธ แซ่ว้า ระดับชั้น ปวช.1สาชาวิชาเครื่องกล และผู้ชนะเลิศการแต่งคำขวัญ ได้แก่ นายประพันธ์ หม่อโป๊ะกู่ ระดับชั้น ปวช.2 สาชาวิชาโลหะการ
Date : 18-7-2014
Upload : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
<---  Slide Show  -->

หน้า 1 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter