107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
โปรแกรมเก็บข้อมูล

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมอื่น ๆ
รายละเอียด : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และคณะครู...
upload โดย : นางสาวสุภัทรา สันดี29/9/2559  อั้ลบั้มภาพ : งานซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ทั่วไป
รายละเอียด : การปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่ในเดือนกันยายน...
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร 28/9/2559  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายละเอียด : 21 ก.ย 59 นักเรียน ชั้นปวช. 2 ทัศนศึกษาสถานทที่ท่องเที้ยว...
upload โดย : นายปริญยา สีสม 23/9/2559  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด : มิสสุภัทรา สิงห์ทอง ม.ปริญยา สีสม นำนักเรียน...
upload โดย : นางสาวสุภัทรา สันดี18/9/2559  

ดูทั้งหมด

 โรงเรียนในเครือ
    
ข่าวประชาสัมพันธ์

       ผลประกวดเรียงความวันแม่ ( 16-8-2559 )
      
ผลประกวดภาพทิวทัศน์โรงเรียน ( 29-7-2559 )
      
รับสมัครบุคลากร ( 29-6-2559 )

ดูข่าวทั้งหมด

  Download
   แบบฟอร์มขอจัดทำวิจัย
   แบบฟอร์มขอจัดทำสื่อการสอน
   ฟอร์มรายงารวิจัย
   แบบฟอร์มสรุปงาน กิจกรรม
   ฟอร์มทำข้อสอบปลายภาค

ดูทั้งหมด

Download บรรเลง Download ขับร้อง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
  ประกาศ สมศ.
  อัตลักษณ์โรงเรียน
มุ่งมั่น มีวินัย
รับผิดชอบ นอบ
น้อม
ยึดมั่นสัจธรรม
  เอกลักษณ์โรงเรียน
ทำงานเป็น
  ปฏิทินโรงเรียน
     ตุลาคม พ.ศ   2559
อาพฤ
      1
23 4 5 6 7 8
910 11 12 13 14 15
1617 18 19 20 21 22
2324 25 26 27 28 29
3031      

   ปฏิทินประจำปี
  Facbook ATSN


  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ

 โลกของแมลงกินพืช
 สอศ.
 e-book สทร.สพฐ. 
 สมศ.
 สพท. นพ. 1
 สพท. นพ. 2
 อบจ. นครพนม
 เทศบาลเมืองนครพนม
 ม.นครพนม
 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
 วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม

 วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
 วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฯ นครพนม 
 กรมการจัดหางาน

  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สถิติวันนี้21  คน
สถิติเดือนนี้21  คน
สถิติปีนี้10,883  คน
สถิติทั้งหมด76,793  คน
สมาชิก0  คน
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180
โทรสาร : - E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter