!
Login
กำลังปรับปรุง
อั้ลบั้มภาพอั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
รายละเอียด : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 เดือน มีนาาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค นครพนม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 17/3/2564  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
รายละเอียด : ฟุตบอลนัดกระชับสัมพนธ์ ทีมบาทหลวงสังฆมลฑลท่าแร่ พบกับ ทีมคณะครู ATSN. ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 เดือน มีนาาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค นครพนม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 17/3/2564  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
รายละเอียด : พิธีเปิด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 เดือน มีนาาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค นครพนม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 17/3/2564  อั้ลบั้มภาพ : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายละเอียด : ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี และ ภ.ดร.สมพร คงวิมล ให้เกียรติมอบ ของขวัญให้บุคลากร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เดือนกุมภาพันธ์และเดือน มีนาคม และได้ให้โอวาทอวยพรวันเกิดให้กับ ครู พนักงาน และนักเรียน ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนดังกล่าว รวมจำนวน ทั้งสิ้น 28 คน ณ อาคาร AVE MARIA วันที่ 4 มีนาคม 2564
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย4/3/2564  

ดูทั้งหมด

อัตลักษณ์โรงเรียน

ทำงานเป็น
เอกลักษณ์โรงเรียน
มุ่งมั่น   มีวินัย
รับผิดชอบ   น้อมนอบ
ยึดมั่นสัจธรรม
ข้อมูลที่น่าสนใน