!
Login
กำลังปรับปรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อั้ลบั้มภาพอั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายละเอียด : ผอ. รร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนมและคณะครูเข้าเยี่ยม นศท.ปี 3 เข้ารับการฝึกภาคสนามเพื่อเสริมสร้างกำลังใจและให้ความสำคัญของกิจกรรม นศท.
upload โดย : นายณรงค์เดช พลขำ3/2/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายละเอียด : ฝึกภาคสนาม นศท.ปี 3 วันที่1-5กุมภาพันธ์ 2561
upload โดย : นายณรงค์เดช พลขำ1/2/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมอื่น ๆ
รายละเอียด : กิจกรรมบรรยายพิเศษเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และทำ workshop พัฒนาทักษะทางการสื่อสารเพื่อการนำเสนอผลงาน เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม โดย ทีมวิทยาการพิเศษ คุณพัชชยา ทรงเสี่ยงไชย คุณลักษณ์นัยน์ ทรงเสี่ยงไชย และคุณศุภโชค ประกายบุญทวี ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย9/2/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมอื่น ๆ
รายละเอียด : ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะฯ และตัวแทนคณะภราดามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติ ร่วมพิธีมิสซาหน้าศพ มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ณ วัดอัครเทวดาคาเบรียล บ้านปากทวย เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย5/2/2561  

ดูทั้งหมด

อัตลักษณ์โรงเรียน

ทำงานเป็น
เอกลักษณ์โรงเรียน
มุ่งมั่น   มีวินัย
รับผิดชอบ   น้อมนอบ
ยึดมั่นสัจธรรม
ข้อมูลที่น่าสนใน