!
Login
กำลังปรับปรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อั้ลบั้มภาพอั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมทางวิชาการ
รายละเอียด : คุณศาตนัณทน์ เกรียงพิชิตชัย (พี่ดาด้า) ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแผนกต่าง ๆ และเล่าประสบการณ์การเรียน การทำงานและการใชัชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ให้นักเรียนระดับปวช.3 จำนวน 44 คน ณ ห้องเรียนช่างยนต์ เวลา 10.00 - 12.00 น.
upload โดย : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย9/1/2562  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รายละเอียด : กิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่20(4-7ธ.ค.61)ณ.จังหวัดจันทบุรี
upload โดย : นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา18/12/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
รายละเอียด : มอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่16 กีฬาสีสัมพันธ์อัสสัมชัญฯ เชียงยืนวิทยา ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ณสนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 14/12/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
รายละเอียด : กิจกรรมกีฬาและการแข่งขันต่างๆ การแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่16 กีฬาสีสัมพันธ์อัสสัมชัญฯ เชียงยืนวิทยา ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ณสนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 14/12/2561  

ดูทั้งหมด

อัตลักษณ์โรงเรียน

ทำงานเป็น
เอกลักษณ์โรงเรียน
มุ่งมั่น   มีวินัย
รับผิดชอบ   น้อมนอบ
ยึดมั่นสัจธรรม
ข้อมูลที่น่าสนใน