107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - งานกีฬา - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 งานกีฬาจัดแข่งขันกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชือมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ปวช. 1 และ ปวช. 2
upload โดย : นายดอน วิภา15/5/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2555 รุ่นอายุไม้เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ร่วมกับ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จำนวน 6 คน คือ 1.นายกิตติคุณ บุญสว่าง 2.นายณัฐพลขัติยะวงษ์ 3.นายวชิระวิชย์ เอกพันธุ์ 4.นายธนวัฒน์ วรภัคพศวัต 5.นายสวัสดิ์ อาซอง 6.นายสุริยะ ลมบัวรอด ผลการแข่งขันรอบแรกนัดแรก ชนะ โรงเรียนอุ่มเม่าประชาสันต์ 3 - 1 นัดที่ 2 ชนะโรงเรียนนครพนมวิทยาคม 2-1 และรอบ 8 ทีมสุดท้าย แพ้ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1-0 ไม่ผ่านรอบแปดทีมสุดท้าย
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 23/2/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ฟุตบอลนัดกระชับมิตร ชมรม ป.ธนันยา ฟุตบอลทีม ได้นำทีมเข้ามาอุ่นเครื่องนัดกระชับมิตร กับ นักกีฬาทีมโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ผลการแข่งขัน ในเวลา 90 นาที ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ชนะ ทีม ชมรม ป.ธนันยา ฟุตบอลทีม 3-0 และในการยิงจุดโทษ 6-5 รวมผลการแข่งขันทีมโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ชนะ ทีม ชมรม ป.ธนันยา ฟุตบอลทีม 9 - 5 ประตู
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 5/2/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : เก็บตก...ภาพการแข่งขันกีฬา"เวินพระบาทเกมส์"ประจำปี 2555 วันที่ 22-29 มกราคม 2555 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬา ได้ส่งตัวแทน ครู-นักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท มีนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือ เปตอง ตระกร้อ และฟุตบอล
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 22/1/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : การแข่งขันกีฬา"เวินพระบาทเกมส์"ประจำปี 2555 วันที่ 22-29 มกราคม 2555 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬา ได้ส่งตัวแทน ครู-นักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท มีนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือ เปตอง ตระกร้อ และฟุตบอล ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ได้รับเงินรางวัล 3000 บาท และรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทกีฬา เปตอง ได้รับเงินรางวัล 300 บาท
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 22/1/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : มาสเตอร์สุทิน รังเพีย หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน เตะฟุตบอลนัดอุ่นเครื่อง ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม กับทีม โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วันที 26 สิงหาคม 2554 ณ สนามโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 26/8/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน อำเภอท่าอุเทนคัพ ครั้งที่ 7 วันที่ 6-14 สิงหาคม 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุเทนพัฒนา
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 12/8/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ม.นครพนมคัพครั้งที่ 2 วันที่ 11-21 มกราคม 2554 ในการแข่งขันครั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับเลือกจากฝ่ายจัดการแข่งขัน รับรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม เงินรางวัล 1000บาทพร้อมถ้วยรางวัล
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 11/1/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน มหาวิทยาลัยนครพนม คัพ ครั้งที่ 2 ในการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับรางวัล ทีมมารยาทยอดเยี่ยมและเงินรางวัล 1000 บาท
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 11/1/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : อั้ลบั้มภาพที่ 2 งานกีฬาภายใน ( กีฬาสี )
upload โดย : นายดอน วิภา22/12/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : อั้ลบั้มภาพที่ 2 งานกีฬาภายใน ( กีฬาสี )
upload โดย : นายดอน วิภา22/12/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : อั้ลบั้มภาพที่ 2 งานกีฬาภายใน ( กีฬาสี )
upload โดย : นายดอน วิภา22/12/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : อั้ลบั้มภาพที่ 2 งานกีฬาภายใน ( กีฬาสี )
upload โดย : นายดอน วิภา22/12/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 22 ธันวาคม 2553 โรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ( กีฬาสี ) ประจำปีการศึกษา 2553 ขึ้น โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีการแสดงการบินจากชมรมเครื่องบินวิทยุนครพนม
upload โดย : นายดอน วิภา22/12/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 22 ธันวาคม 2553 โรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ( กีฬาสี ) ประจำปีการศึกษา 2553 ขึ้น โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีการแสดงการบินจากชมรมเครื่องบินวิทยุนครพนม
upload โดย : นายดอน วิภา22/12/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 22 ธันวาคม 2553 โรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ( กีฬาสี ) ประจำปีการศึกษา 2553 ขึ้น โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีการแสดงการบินจากชมรมเครื่องบินวิทยุนครพนม
upload โดย : นายดอน วิภา22/12/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 22 ธันวาคม 2553 โรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ( กีฬาสี ) ประจำปีการศึกษา 2553 ขึ้น โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีการแสดงการบินจากชมรมเครื่องบินวิทยุนครพนม
upload โดย : นายดอน วิภา22/12/2553  

หน้า 1 [2


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter