107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - งานกีฬา - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ครู-นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลเวินพระบาทประจำปี 2557 วันที่ 24 - 26 มกราคม 2557...ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวินพระบาท...สรุปผลการแข่งขันทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกีฬาฟุตบอล (ได้รับเงินรางวัล 3 พันบาท)
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 26/1/2557  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานกีฬาและชมรมกีฬา ครู-นักเรียนเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฟุตซอล-ฟุตบอลและทำลู่วิ่ง ...การแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ ๑๑ " วันที่18-19 ธันวาคม ปีการศึกษา 2556
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 18/12/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : "ฟุตบอล"...ทีมชนะเลิศ สีชมพู(ช่างก่อสร้าง) - รองชนะเลิศอันดับ 1 สีแสด(ช่างกล) - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สีแดง(ช่างเชื่อม) การแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ ๑๑ " วันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 20/12/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : "กีฬาพื้นบ้าน"... การแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ ๑๑ " วันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 20/12/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : "ฟุตซอล"...ทีมชนะเลิศ สีชมพู(ช่างก่อสร้าง) - รองชนะเลิศอันดับ 1 สีแสด(ช่างกล) - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สีแดง(ช่างเชื่อม) การแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ ๑๑ " วันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 20/12/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : "เซปักตระกร้อ"...ชนะเลิศ สีแสด(ช่างกล) - รองชนะเลิศอันดับ 1 น้ำแดง(ช่างเชื่อม) - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชมพู(ช่างก่อสร้าง) การแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ ๑๑ " วันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 20/12/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : "เปตอง"...ชนะเลิศ สีชมพู(ช่างก่อสร้าง) - รองชนะเลิศอันดับ 1 น้ำเงิน(ช่างยนต์) - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สีแดง(ช่างเชื่อม) การแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ ๑๑ " วันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 20/12/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : "กรีฑา".... การแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ ๑๑ " วันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 20/12/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ ๑๑ " วันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 20/12/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ( เก็บตก2) การแข่งขันกีฬาครู คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 19 - 20 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 19/10/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ( ภาพเก็บตก) การแข่งขันกีฬาครู คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 19 - 20 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 20/10/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : การแข่งขันกีฬาครู คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 19 - 20 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (แชมป์รายการเปตอง อาวุโส 45 ปีขึ้นไป )
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 19/10/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ครูนักเรียน... เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุบอลมวลชนอำเภอท่าอุเทนคัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุเทนพัฒนา
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 24/8/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 2 กันยายน 2556 ครูนักเรียน... เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการด้านกีฬา สู่ความเป็นมืออาชีพ..โดย...ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา และ นาวาอากาศโท ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ณ ห้องเรียนรวม 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม....
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 2/9/2556  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้ายภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชีนี มหาวิทยาลัยนครพนมคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556... วันที่ 19 สิงหาคม - วันที่ 2 กันยายน 2556 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 19/8/2556  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter