107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียนรายงานส่งโครงการ : 

  ช่างยนต์  มีเอกสารทั้งหมด 37 เล่ม
ชื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการ
งบประมาณที่ใช้
จำนวนชิ้นงาน
จำนวนเข้าชม
ดูด กรอง และเติมน้ำมัน 2,180 บาท
1 ครั้ง
578 ครั้ง
ดูดน้ำยาแอร์ 800 บาท
1 ครั้ง
418 ครั้ง
โครงรถประหยัดน้ำมัน 6,886 บาท
1 ครั้ง
450 ครั้ง
ดัดแปลงเครื่องรถประหยัดน้ำมัน 7,681 บาท
1 ครั้ง
417 ครั้ง
แบบจำลองแกนพวงมาลัยบังคับเลี้ยว 1,000 บาท
1 ครั้ง
402 ครั้ง
ชุดเฟืองท้าย 5,300 บาท
1 ครั้ง
400 ครั้ง
รถไฟฟ้าสามล้อ 1,820 บาท
1 ครั้ง
464 ครั้ง
รถเอนกประสงค์หน้าปก 8,505 บาท
1 ครั้ง
392 ครั้ง
ดัดแปลงรถโกคาร์ท 5,575 บาท
1 ครั้ง
421 ครั้ง
รถพลังลม 20,190 บาท
1 ครั้ง
432 ครั้ง
ลิฟท์ยกรถจักรยานยนต์ 22,605 บาท
1 ครั้ง
447 ครั้ง
โครงการพ่วงลากรถจักรยานยนต์ 16,451 บาท
1 ครั้ง
407 ครั้ง
จักรยานปั่นผ้า 0 บาท
1 ครั้ง
453 ครั้ง
รถประหยัดน้ำมัน Econo 43,466 บาท
1 ครั้ง
409 ครั้ง
เครื่องอัดกระป่อง 200 บาท
1 ครั้ง
480 ครั้ง
โครงการ รถประหยัดน้ำมัน 9,000 บาท
1 ครั้ง
410 ครั้ง
โครงการทำสีรถไฟฟ้า 13,000 บาท
1 ครั้ง
398 ครั้ง
โครงการ รถนำเที่ยว ( ตัวถังรถยนต์ ) 66,132 บาท
1 ครั้ง
409 ครั้ง
โครงการรถไฟฟ้า เครื่องล่าง และ ติดตั้งมอเตอร์ 121,475 บาท
1 ครั้ง
412 ครั้ง
โครงการรถนำเที่ยวสีรถ 3,500 บาท
1 ครั้ง
425 ครั้ง
สุขาเครื่องที่ (โครงสร้างตัวถังรถ) 85,628 บาท
1 ครั้ง
412 ครั้ง
จักรยานสูบน้ำพลังงานกล 6,750 บาท
1 ครั้ง
413 ครั้ง
ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์ 11,860 บาท
1 ครั้ง
383 ครั้ง
รถสุขา(ระบบไฟ ระบบปะปา) 500 บาท
1 ครั้ง
406 ครั้ง
โครงการชุดสาธิตไฟฟ้ารถยนต์ 4,029 บาท
1 ครั้ง
432 ครั้ง
โครงการ เครื่องมือช่วยถอดล้อ 10,808 บาท
1 ครั้ง
315 ครั้ง
โครงการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 5,852 บาท
1 ครั้ง
288 ครั้ง
ซิมมูเลเตอร์ 7,994 บาท
1 ครั้ง
279 ครั้ง
ปรับปรุงรถห้องเรียนเคลื่อนที่ 30,695 บาท
1 ครั้ง
287 ครั้ง
รถสามล้อไฟฟ้า (ค่่าใช้จ่ายไม่รวมของเดิม) 466 บาท
1 ครั้ง
306 ครั้ง
แพพลังงานไฟฟ้า 1,472 บาท
1 ครั้ง
284 ครั้ง
โครงการเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำเฟืองท้ายด้วยไฟฟ้า 2,697 บาท
1 ครั้ง
170 ครั้ง
โครงการเครื่องเทปูนปูกระเบื้องกึ่งอัตโนมัติ 5,628 บาท
1 ครั้ง
140 ครั้ง
โครงการเครื่องบดแกลบ 8,300 บาท
1 ครั้ง
167 ครั้ง
โครงการเครื่องปอกกระเทียม 2,074 บาท
1 ครั้ง
163 ครั้ง
โครงการชุดสาธิตเครื่องยนต์ 1,115 บาท
1 ครั้ง
164 ครั้ง
โครงการชุดสาธิตระบบส่งกำลังเกียร์ 1,086 บาท
1 ครั้ง
151 ครั้ง
รวม
542,720 บาท
37 ชิ้น
13384 ครั้ง

  ช่างกลโรงงาน  มีเอกสารทั้งหมด 30 เล่ม
ชื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการ
งบประมาณที่ใช้
จำนวนชิ้นงาน
จำนวนเข้าชม
นวดแป้ง 8,437 บาท
1 ครั้ง
404 ครั้ง
เครื่องกลึงไม้ 15,002 บาท
1 ครั้ง
403 ครั้ง
แท่นรองขึ้นเครื่องปั้นดิน 7,630 บาท
1 ครั้ง
392 ครั้ง
กลุ่มสกัดเมล็ดสบู่ดำรูปเล่ม 10,000 บาท
1 ครั้ง
403 ครั้ง
เครื่องตีเส้นสนาม 8,000 บาท
1 ครั้ง
378 ครั้ง
บันไดรอกไฟฟ้า 9,385 บาท
1 ครั้ง
426 ครั้ง
เครื่องอัดกระป๋อง 14,540 บาท
1 ครั้ง
392 ครั้ง
เครื่องอัดถ่าน 4,586 บาท
1 ครั้ง
437 ครั้ง
เตาเผาถ่าน 500 บาท
1 ครั้ง
422 ครั้ง
เครื่องผสมถ่านอัดแท่ง 1,200 บาท
1 ครั้ง
358 ครั้ง
เครื่องออกกำลังกลางแจ้ง 1,350 บาท
4 ครั้ง
386 ครั้ง
โต๊ะเขียนแบบ 12,000 บาท
9 ครั้ง
400 ครั้ง
ลูกดิ่ง 0 บาท
11 ครั้ง
453 ครั้ง
งานเชื่อมมีดกลึงด้วยแก๊ส 0 บาท
10 ครั้ง
414 ครั้ง
โครงการตู้ cnc 8,700 บาท
1 ครั้ง
406 ครั้ง
โครงการเครื่องบดผักตบชวา 4,758 บาท
1 ครั้ง
375 ครั้ง
โครงการเครื่องสีข้าว 57,750 บาท
1 ครั้ง
440 ครั้ง
โครงการสายพานลำเลียงสิ่งของ 14,164 บาท
1 ครั้ง
390 ครั้ง
โครงเครื่องเลื่อยกล 7,226 บาท
1 ครั้ง
395 ครั้ง
เครื่องสีข้าว THE NEW SYSTEM 3,987 บาท
1 ครั้ง
373 ครั้ง
โครงการรถตัดหญ้า นั่งบังคับ 3,092 บาท
1 ครั้ง
370 ครั้ง
การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบภาพ3มิติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลฯ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ปีการศึกษา 2556 ด้วยวิธีการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ 100 บาท
1 ครั้ง
370 ครั้ง
โครงการ เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 3,741 บาท
1 ครั้ง
272 ครั้ง
หุ่นยนต์ แขนกล 1,950 บาท
1 ครั้ง
385 ครั้ง
เครื่อง Mini CNC Box 5,789 บาท
1 ครั้ง
300 ครั้ง
บันไดรอกพลังงานจากแบตเตอรี่ 2,995 บาท
1 ครั้ง
260 ครั้ง
จำลองการฝึกขับเครื่องบิน 22,276 บาท
1 ครั้ง
314 ครั้ง
โครงการเครื่องกลึงไม้ 3,652 บาท
1 ครั้ง
151 ครั้ง
โครงการเครื่องหยอดข้าว 5,200 บาท
1 ครั้ง
170 ครั้ง
โครงการแม่แรงยกเอนกประสงค์ 7,691 บาท
1 ครั้ง
135 ครั้ง
รวม
245,701 บาท
60 ชิ้น
10774 ครั้ง

  ช่างเชื่อมโลหะ  มีเอกสารทั้งหมด 42 เล่ม
ชื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการ
งบประมาณที่ใช้
จำนวนชิ้นงาน
จำนวนเข้าชม
ตู้อบลวดเชื่อม 1,350 บาท
1 ครั้ง
402 ครั้ง
เครื่องอัดดิน 25,000 บาท
1 ครั้ง
425 ครั้ง
หม้อลมเพิ่มแรงดันของปั๊มน้ำ 3,114 บาท
1 ครั้ง
395 ครั้ง
เครื่องปั่นไฟฟ้าพลังงานน้ำ 8,810 บาท
1 ครั้ง
437 ครั้ง
เครื่องขุดมะพร้าว 5,900 บาท
1 ครั้ง
371 ครั้ง
บ้านน็อคดาวน์ 72,521 บาท
1 ครั้ง
374 ครั้ง
ประตูเหล็ก 0 บาท
2 ครั้ง
392 ครั้ง
รั้วเหล็ก 0 บาท
5 ครั้ง
397 ครั้ง
ดาวคริสต์มาส 0 บาท
1 ครั้ง
416 ครั้ง
ต้นคริสต์มาส 0 บาท
1 ครั้ง
388 ครั้ง
กังหันน้ำ 27,486 บาท
1 ครั้ง
417 ครั้ง
เครื่องดูดเศษโลหะ 2,510 บาท
1 ครั้ง
450 ครั้ง
โครงการรถจักรยานสี่ล้อประหยัดพลังงาน 2,923 บาท
1 ครั้ง
410 ครั้ง
รั้วเหล็ก 0 บาท
34 ครั้ง
389 ครั้ง
ประตูเหล็ก 0 บาท
1 ครั้ง
361 ครั้ง
จักรยานชายหาด 2,815 บาท
1 ครั้ง
368 ครั้ง
โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานดัดเหล็ก 1,075 บาท
1 ครั้ง
404 ครั้ง
โครงการเครื่องย่อยกิ่งไม้ 9,210 บาท
1 ครั้ง
413 ครั้ง
โครงการรถจักรยานปั่นสี่คน 3,240 บาท
1 ครั้ง
403 ครั้ง
คราด ปวช.1 0 บาท
30 ครั้ง
383 ครั้ง
คราด ปวช.2 0 บาท
35 ครั้ง
390 ครั้ง
ป้อมยามป้อมปราบ ปวช.2 0 บาท
1 ครั้ง
406 ครั้ง
ที่จอดจักรยาน ปวช.1 0 บาท
1 ครั้ง
370 ครั้ง
ม่านระแนงบังแสงห้องประชุม ปวช.2 0 บาท
3 ครั้ง
370 ครั้ง
ระเบียงเรือนพยาบาล ปวช.3 0 บาท
1 ครั้ง
372 ครั้ง
งานตกแต่งเรือนพยาบาล ปวช.2 0 บาท
1 ครั้ง
371 ครั้ง
โต๊ะปฏิบัติงานเชื่อม ปวช.2 12,000 บาท
5 ครั้ง
390 ครั้ง
ศาลารถฟักทอง ปวช. 2 15,000 บาท
1 ครั้ง
357 ครั้ง
เคียง 3 ขา ปวช.1 0 บาท
52 ครั้ง
487 ครั้ง
บ้านสุนัข 14,094 บาท
1 ครั้ง
391 ครั้ง
โครงหลังคาศาลาเอนกค์ประสงค์ 46,800 บาท
1 ครั้ง
379 ครั้ง
รกระจกอลูมิเนียม 500 บาท
1 ครั้ง
374 ครั้ง
การพัฒนาทักษะการเชื่อมอาร์กรอยต่อชนบากร่องวีท่าเชื่อม 3G (PF) ด้วยชุดการสอนฐานสมรรถนะ 100 บาท
1 ครั้ง
369 ครั้ง
โครงการ โต๊ะเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ 3,105 บาท
1 ครั้ง
264 ครั้ง
โครงการป้ายจราจรพลังงานแสงอาทิทพย์ 0 บาท
1 ครั้ง
275 ครั้ง
เครื่องบากท่อ 4,642 บาท
1 ครั้ง
366 ครั้ง
เครื่องดูดควัน 5,100 บาท
1 ครั้ง
312 ครั้ง
โครงสร้างภายในรถบัส 10,006 บาท
1 ครั้ง
253 ครั้ง
โครงการเครื่องบดเอนกประสงค์ 5,372 บาท
1 ครั้ง
149 ครั้ง
โครงการเครื่องบากท่อ 5,556 บาท
1 ครั้ง
180 ครั้ง
โครงการเครื่องบำบัดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 4,297 บาท
1 ครั้ง
149 ครั้ง
โครงการรถโรยสนาม 1,125 บาท
1 ครั้ง
154 ครั้ง
รวม
293,651 บาท
200 ชิ้น
15123 ครั้ง

  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  มีเอกสารทั้งหมด 50 เล่ม
ชื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการ
งบประมาณที่ใช้
จำนวนชิ้นงาน
จำนวนเข้าชม
โต๊ะลอกบัว 20,192 บาท
1 ครั้ง
386 ครั้ง
โครงการศาลานั่งเล่น 43,688 บาท
1 ครั้ง
410 ครั้ง
งานตกแต่งภายใน งานบิ้วอิน(ตู้ติดผนัง) 12,000 บาท
1 ครั้ง
399 ครั้ง
ชุดโต็ะไม้ประดู่ 0 บาท
3 ครั้ง
411 ครั้ง
ชุด โต๊ะกาแฟ 0 บาท
2 ครั้ง
466 ครั้ง
ชุดเก้าอี้นั่งเล่น 0 บาท
2 ครั้ง
375 ครั้ง
ชุดเก้าอี้นั่งเล่น (กระเบื้องปูพื้น) 0 บาท
2 ครั้ง
417 ครั้ง
กระถางดอกไม้ 0 บาท
30 ครั้ง
385 ครั้ง
ตู้ซิงค์เก็บ ของ 0 บาท
2 ครั้ง
379 ครั้ง
เก้าอี้นั่ง เล่น 0 บาท
4 ครั้ง
387 ครั้ง
ตู้ใส่ซี ดี 0 บาท
2 ครั้ง
363 ครั้ง
ชั้นวาง แฟ้มเอกสาร 0 บาท
3 ครั้ง
364 ครั้ง
รถเข็นกระถางดอกไม้ 0 บาท
4 ครั้ง
400 ครั้ง
ฉากไม้กั้นห้อง 0 บาท
1 ครั้ง
386 ครั้ง
การศึกษาการใช้โปรแกรม Solidwork 0 บาท
1 ครั้ง
379 ครั้ง
โครงการตกแต่งและทำสีห้องเรียน 5,698 บาท
1 ครั้ง
445 ครั้ง
โครงการบิวอิน โครงสร้าง 37,332 บาท
1 ครั้ง
416 ครั้ง
โต็ะบาร์ 0 บาท
2 ครั้ง
369 ครั้ง
เก้าอี้บาร์. 0 บาท
8 ครั้ง
415 ครั้ง
โต็ะอาหาร 0 บาท
2 ครั้ง
418 ครั้ง
เก้าอี้โต๊ะอาหาร 0 บาท
8 ครั้ง
395 ครั้ง
เก้าอี้ชายหาด 0 บาท
4 ครั้ง
372 ครั้ง
เก้าอี้เครื่องแป้ง(ล้อเลื่อน) 0 บาท
8 ครั้ง
382 ครั้ง
โต๊ะเลื่อยวงเดือน 0 บาท
1 ครั้ง
373 ครั้ง
กระถางกล้วยไม้ 0 บาท
18 ครั้ง
517 ครั้ง
กระเช้าแขวนกล้วยไม้ 0 บาท
8 ครั้ง
366 ครั้ง
กระถางต้นไม้แบบโพเดี้ยม 0 บาท
8 ครั้ง
393 ครั้ง
เก้าอี้เอนกประสงค์(สอบมาตรฐานวิชาชีพ) 0 บาท
7 ครั้ง
375 ครั้ง
เก้าอี้ไม้เก่า 0 บาท
31 ครั้ง
365 ครั้ง
โต๊ะไม้เก่า 0 บาท
2 ครั้ง
369 ครั้ง
บิ้วอินห้องครัว (โครงสร้าง) 51,898 บาท
1 ครั้ง
425 ครั้ง
บิ้วอินห้องครัว ( งานสี ) 6,920 บาท
1 ครั้ง
381 ครั้ง
ตู้เก็บของในห้องน้ำ 0 บาท
7 ครั้ง
352 ครั้ง
ตู้แขวนผนัง 0 บาท
2 ครั้ง
347 ครั้ง
ชั้นวางเครื่องครัวแบบลิ้นชักล้อเลื่อน 0 บาท
2 ครั้ง
354 ครั้ง
เค้าท์เตอร์กาแฟ 0 บาท
1 ครั้ง
334 ครั้ง
โพเดี้ยม 0 บาท
1 ครั้ง
336 ครั้ง
แท่นประดับ 0 บาท
14 ครั้ง
330 ครั้ง
ตู้ศีล 0 บาท
1 ครั้ง
339 ครั้ง
โต๊ะเลื่อยวงเดือน 0 บาท
2 ครั้ง
368 ครั้ง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาออกแบบเครื่องเรือนแลตกแต่งภายในเบื้องต้น เรื่อง การออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย 0 บาท
1 ครั้ง
395 ครั้ง
โครงการร้านกาแฟ 9,095 บาท
1 ครั้ง
295 ครั้ง
Mobile Sola Power Station 22,049 บาท
1 ครั้ง
268 ครั้ง
โครงการซุ้มไม้ชาร์จมือถือพลังงานแสงอาทิตย์ 2,320 บาท
1 ครั้ง
275 ครั้ง
โครงการ ชุดเตียงนอนอเนกประสงค์ 13,480 บาท
1 ครั้ง
283 ครั้ง
บิ้วอินรถบาส 13,650 บาท
1 ครั้ง
342 ครั้ง
โซฟาเตียงนอน 11,222 บาท
1 ครั้ง
326 ครั้ง
โครงการห้องนอนบ้านสีส้ม 27,134 บาท
1 ครั้ง
154 ครั้ง
โครงการบิ้วอินห้องครัวบ้านสีส้ม 22,771 บาท
1 ครั้ง
151 ครั้ง
โครงการบิวอินห้องรับแขก-ห้องนั่งเล่น 9,562 บาท
1 ครั้ง
158 ครั้ง
รวม
309,011 บาท
210 ชิ้น
18090 ครั้ง

  หมวดวิชาสามัญ  มีเอกสารทั้งหมด 2 เล่ม
ชื่อ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงการ
งบประมาณที่ใช้
จำนวนชิ้นงาน
จำนวนเข้าชม
การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต 0 บาท
1 ครั้ง
380 ครั้ง
โปรแกรมระบบงานวัดผลและประเมินผล 0 บาท
1 ครั้ง
384 ครั้ง
รวม
0 บาท
2 ชิ้น
764 ครั้ง
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter