107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีประชุมภายนอก

สอดคล้อง : .งานวางแผนและงบประมาณ/ประกันคุณภาพการศึกษา
      ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไช และมาสเตอร์สุทิน รังเพีย งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารจัดการ เข้าร่วมการประชุมปฏิัติการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยว้องกับเรื่องแนวทางการเตรียมตัวรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ การเก็บข้อมูลในแต่ตัวบ่งชี้และเกณพิจารณาต่าง ๆ ที่ เป็นข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การกรอก้อมูลการรายงาน SAR ผ่านระบบ E-SAR ที่ทางสช.ได้พัฒนาระบบขึ้น การรับทราบข่าวสารหนังสือราชการต่างๆ ผ่านทางระบบ E-Document
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter