107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน


Pirobox Extended

อั้ลบั้มภาพ กิจกรรมพิเศษ

สอดคล้อง :
คำอธิบาย : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 และ 2 ทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมของโรงเรียน ในงานนี้ทางโรงเรียนฯได้เชิญคุณพ่อวรวิทย์ เวียรชัย มาร่วมพิธีด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการ คุณพ่อวรวิทย์ เวียรชัย ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่สาขาวิชาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน ประเภทความคิดสร้างสรรค์และประเภทสวยงาม ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล และภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความเนื่องในวันไหว้ครู ได้แก่ นายธนชัย อุ่นคำ นักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของบุคลาการโรงเรียนอีกด้วย
Date : 12-6-2014
Upload : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
<---  Slide Show  -->หน้า 1 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter