107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


อั้ลภาพกิจกรรม สาขาวิชาโลหะการ มีจำนวน 19 อั้ลบั้ม
อั้ลบั้มภาพ : สอบมาตรฐานวิชาชีพ
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 สาขาวิชาโลหะการร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ได้ทำการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ของนักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาโลหะการ ผลของการดำเนินงานนักเรียนที่เข้าทดสอบผ่านเกณฑ์ทุกคน
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : โครงการการบริการและวิชาชีพ
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ครูและนักเรียนระดับ ปวช. 2,3 สาขาวิชาโลหะการ ออกหน่วยบริการชุมชนครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนบ้านต้าย อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ได้ส่งมอบและติดตั้งกล่องใส่ทีวีตามอาคารเรียน จำนวน 12 เครื่อง โดยมี ผอ. วัชรินทร์ กุลยะ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านต้ายร่วมรับมอบ พร้อมทั้งซ่อมแซมประตูเหล็กทางเข้าโรงเรียนที่เกิดการชำรุดล้มทับนักการภารโรงจนสลบและฟื้นที่โรงพยาบาล จนสำเร็จมีความมั่นคงแข็งแรง
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : โครงการการบริการและวิชาชีพ
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ครูและนักเรียนระดับ ปวช. 2,3 สาขาวิชาโลหะการ ออกหน่วยบริการชุมชนโรงเรียนบ้านต้าย อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1 โดยการ สำรวจห้องเรียน ออกแบบ วัด และคำนวณวัสดุ-อุปกรณ์ การทำกล่องใส่ทีวีเพื่อติดตั้งตามห้องเรียน จำนวน 12 ห้องที่มูลนิธิวังไกลกังวล บริจาคให้เป็นสื่อการเรียนการสอน ชิ้นงานบางส่วนที่ประกอบยังไม่เสร็จได้นำกลับมาประกอบที่โรงเรียนและจะนำไปติดตั้งในภายหลัง
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาโลหะการ
รายละเอียด : บ้านน็อคดาวน์ ผลงานที่ครูออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยให้นักเรียนสาขาวิชาโลหะการและนักเรียนระดับ ปวช. 3 กลุ่มวิชาโครงการเป็นผู้ก่อสร้าง
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาโลหะการ
รายละเอียด : ต้นคริสมาสต์ ผลงานครูและนักเรียนสาขาวิชาโลหะการจัดทำขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลวันคริสมาสต์ 25 ธันวาคม 2010
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาโลหะการ
รายละเอียด : ดาวคริสมาสต์ผลงานการเรียนการสอนครูและนักเรียน สาขาวิชาโลหะการจัดทำขึ้นเพื่อฉลองเทสกาลวันคริสมาสต์เมื่อเดือนธันวาคม 2553
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : การเข้าร่วมประกวด แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
รายละเอียด : นักเรียนปี 2 สาขาโลหะการร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างแห่งชาติ ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครพนม (ได้รองชนะเลิศอันดับ 1)
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาโลหะการ
รายละเอียด : 2 ครูและนักเรียนปวช.2 สาขาโลหะการช่วยงานเทพื้นคอลกรีตหอประชุมวันที่ 9 มกราคม 2551
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : โครงการการบริการและวิชาชีพ
รายละเอียด : นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ร่วมกับช่างกล ช่างยนต์ ออกหน่วยบริการ ซ่อมบำรุงที่โรงเรียนบ้านโพนก่อ ต.รามราช อ.ท่าอุเทนจ.นครพนม วันที่ 24 กรกฎาค2551
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาโลหะการ
รายละเอียด : นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ทำป้ายเหล็ก (ยินดีต้อนรับ WELCOME) ที่แผนกช่างเชื่อมโลหะ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาโลหะการ
รายละเอียด : นักเรียนปวช. 2 ซ่อมประตูเหล็ก จำนวน 1 บานโรงเรียนบ้านปากทวยต. เวินพระบาท อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม วันที่ 27 สิงหาคม 2551
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : โครงการการบริการและวิชาชีพ
รายละเอียด : นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ร่วมกับช่างกล ช่างยนต์ ออกหน่วยบริการ
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาโลหะการ
รายละเอียด : นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ซ่อมบำรุงกระดานเลื่อนให้โรงเรียน
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาโลหะการ
รายละเอียด : นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ทำตู้ใส่อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต จำนวน 2 ตู้
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาโลหะการ
รายละเอียด : โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม สาขาวิชาโลหะการ ช่วยชาวบ้านปากทวย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ทำประตูหน้าบ้าน
upload โดย : นายดอน วิภา
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาโลหะการ
รายละเอียด : โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม สาขาวิชาโลหะการ ช่วยโรงเรียนบ้านปากทวย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ทำประตูหน้าโรงเรียน
upload โดย : นายดอน วิภา
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาโลหะการ
รายละเอียด : นักเรียน และครู สาขาวิชาโลหะการ ได้คิดค้นทำกรงดักหนูขึ้นไว้ใช้ในบ้านพักครู และนักเรียน
upload โดย : นายดอน วิภา
ดูภาพทั้งหมด..

หน้า 1 
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter