107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


อั้ลภาพกิจกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ มีจำนวน 3 อั้ลบั้ม
อั้ลบั้มภาพ : สอบมาตรฐานวิชาชีพ
รายละเอียด : สอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2554 (ภาคปฏิบัติ) นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง นักเรียนจำนวน 13 คน โดยมีคณะกรรมการตรวจชิ้นงาน คุณอภิสิทธิ์ แก้าชาลุน จาก วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ม.วิรถ จอกทอง ม.ศิริวัฒน์ ไชยโชติ ม.ณรงค์ชัย สาริวงษา ร่วมเป็นกรรมการในครั้งนี้
upload โดย : นายวิรถ จอกทอง
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมทางวิชาการ
รายละเอียด : กิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1
upload โดย : นายวิรถ จอกทอง
ดูภาพทั้งหมด..อั้ลบั้มภาพ : อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (นักเรียน)
รายละเอียด : นักเรียน ปวช. 2 สาขาวิชาเครื่องมือกลฯ ทัศนศึกษาดูงานที่โรงกลึงพัฒนาการช่าง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม วันพุธ ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553
upload โดย : นายวิรถ จอกทอง
ดูภาพทั้งหมด..

หน้า 1 
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter