107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 เกียรติประวัติ ชื่อเสียงโรงเรียน

1. เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับเด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาโดยไม่หวังผลกำไร
2.

ร่วมกับทางอำเภอท่าอุเทน จัดทำเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2546

3.

ร่วมกับทางอำเภอท่าอุเทน จัดทำเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2547

4.

ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2547

5.

ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งรถประหยัดน้ำมันเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ที่กรุงเทพฯมหานคร ปี 2550

6.

ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2551

7.

ผ่านการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2551

8.

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2544 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท

9.

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2545 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท

10.

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันวิชาการโรงเรียนเอกชนนครพนม ประจำปี 2549

11.

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครพนม ประจำปี 2550

12.

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครพนม ประจำปี 2550

13.

ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2551

14.

ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย ประเภทฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ 2008 ครั้งที่ 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2551

15.

ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2552 ได้รางวัลอันดับที่ 4

16.

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 3-18 สิงหาคม 2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม (ร่วมกับโรงเรียนโคตรบูรณ์)

17.

กรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2552 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงินในการแข่งขันวิ่ง 200 เมตร และ 2 เหรียญทองแดงในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตรและ 1 , 500 เมตร

18.

ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาในงานวันเอดส์โลก ระดับอำเภอโดยโรงพยาบาลอำเภอท่าอุ เทน ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอท่าอุเทน วันที่ 3 ธันวาคม 2552

19. นาย สวัสดิ์ อาซองได้รับรางวัลชนะเลิศสาขางานก่ออิฐ งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้ง ที่ 24 ระดับภาค วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ
20.

นายชัยณรงค์ จาเพียรราชและนายฤทธิไกร บุญตาท้าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศสาขางานปูกระเบื้อง งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับภาค วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

21.

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทฟุตบอลงานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาทต้านยาเสพติด ปี 2554

22.

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเปตองงานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาทต้านยาเสพติด ปี 2554

23

นายปริญยา สีสม ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

24.

นายสุทิน รังเพีย ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

25.

นายสุทิน รังเพีย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับสาขาวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2554

26.

นายสุทิน รังเพีย ร่วมถ่ายทำสารคดีรายการกบนอกกะลา ตอนมหัศจรรย์ปีที่ 7 ของบริษัททีวีบูรพาวันที่ 9 เดือนธันวาคม 2554

27. นายดอน วิภา เข้าร่วมเสนอผลงานประกวดครูดีเด่นของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554
28.

นายทวี สุทธิรณ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับประเทศ ปี 2550-2555

29.

ร่วมกับทางอำเภอท่าอุเทน จัดทำเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2555

30.

นายทวี สุทธิรณ นำนักเรียนสาขางานยานยนต์ เข้าร่วมแข่งขันฮอนด้ารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ปีที่ 15 ระดับประเทศ ปี 2555

31. นายณัฐวุฒิ จิตรมั่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเครือฯครั้งที่ 1 3 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2555 ณ ร.ร.อัสสัมชัญแคมปัส ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จำนวน 1 เหรียญ รายการคือ วิ่ง 400 เมตรและเหรียญทองแดง จำนวน 1 เหรียญ รายการคือ วิ่ง 200 เมตร
32. ทีมฟุตบอลชาย รุ่นไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเครือฯ ครั้งที่ 1 3 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2555 ณ ร.ร.อัสสัมชัญแคมปัส พระราม 2 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
33. ทีมนักกีฬาเปตอง รุ่นไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเครือฯ ครั้งที่ 1 3 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2555 ณ ร.ร.อัสสัมชัญแคมปัสได้รับรางวัล เหรียญเงิน
34.

ทีมฟุตบอลโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอท่าอุเทนคัพ ครั้งที่ 8 วันที่ 24-27 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุเทนพัฒนา ได้รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

35. ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2556 คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัล ประเภทเปตองอาวุโส
36. นายศิริพงษ์ คำแผ่น สอบได้คะแนนสูงสุด ในโครงการจัดสอบ Pre V-NET ครั้งที่ 3 ของบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้เกียรติบัตรพร้อมโล่ ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มกราคม 2557
37.

ปีการศึกษา 2556 นายเสกสรรค์ สุวรรณพงศ์ ศิษย์เก่า สาขาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปฝึกปฏิบัติงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทจัดหางานอุบลไทยเวลเดอร์ จำกัด

38.

ปีการศึกษา 2557 นายศิริพงษ์ คำแผ่น ศิษย์เก่า สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปฝึกปฏิบัติงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทจัดหางานอุบลไทยเวลเดอร์ จำกัด

39.

ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2557 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑาเครือ โรงเรียนมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายภวิศ มุขมหาลาภ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรีญทอง รายการ วิ่ง 1,500 เมตร ประเภทกรีฑาทั่วไป 2. นายณัฐวุฒิ จิตรมั่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง รายการ วิ่ง 1,500 เมตร ประเภทกรีฑาทั่วไป 3. ทีมเซปักตะกร้อชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน

40.

ปีการศึกษา 2557 นักเรียนระดับปวช.3 ได้เข้าร่วมโครงการสอบ Pre V-NET ครั้งที่ 4 ของบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายณัฐวุฒิ จิตรมั่น สอบได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลเงินสด มูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 2. นายสมบูรณ์ จี่เปี่ยกู่ สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอับดับที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลเงินสด มูลค่า 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และ 3. นายเอกกวี ศรีภาพ ได้รับรางวัลชมเชย เป็นเงินสด มูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558

41.

ปีการศึกษา 2558 นายปริญยา สีสม นายวิรถ จอกทอง นายสายัญณ์ ดาพงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 1 ด้านเทคโนโลยีการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชื่อผลงาน ” สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ” โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 4 เดือน มีนาคม 2559

42.

ปีการศึกษา 2558 นายสุทิน รังเพีย เข้าร่วมเป็นกรรมการคุมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558 ณวิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

43.

ปีการศึกษา 2558 นายสกลรัตน์ สันดี นายอดิเรก ลาดบาศรี นายฐิตินันท์ ทิพย์สุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 1 ด้านเทคโนโลยีการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชื่อผลงาน ” สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ” โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 4 เดือน มีนาคม 2559[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter