107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (นักเรียน)


 
นักเรียนปวช.2 ทัศนศึกษาการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ที่หน่าวยรักษาดินแดนตามลำแม่น้ำโขง...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-11-2007
 

 
คณะครู นำนักเรียนปวช. 2 ไปทัศนศึกษาที่สถานประกอบการ อู่เทคนิคยนต์ จ.มุกดาหาร
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-2-2007
 

 
ทางโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ชุมชนศรีโคตรบูรณ์อโศก...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-7-2007
 

 
-
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-12-2007
 

 
-
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-9-2007
 

 
คณะครูสาขาวิชาเครื่องกล นำนักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการรถจักรยานยนต์เวฟ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-11-2007
 

 
1-5 ก.ค.51 อบรมแกนนำนักเรียน ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษร์พัฒนา
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 23-7-2008
 

 
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนประถมศึกษาบ้านปากทวย นักเรียนอัสสัมชัญฯได้สนับสนุนขนม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-1-2009
 

 
คณะครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษาความเป็นอยู่ที่สถานพินิจจังหวัดนครนพม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-12-2008
 

 
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเข้าร่วมพิธีฝึกภาคสนาม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-1-2009
 

 
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนรพนม นำพานักเรียนทัศนศึกษา งานเกษตรลุ่มแม่น้ำโขง...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 12-2-2009
 

 
นักเรียน-ครู สาขาวิชาการก่อสร้าง ทัศนะศึกษา แหล่งการเรียนรู้ บ้านทุ่งพัฒนา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 24-6-2009
 

 
วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ได้นำนักเรียนเข้ารับการอบรมในเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาในเขตลุ่มนำโขง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-7-2009
 

 
ครูและนักเรียนศึกษาดูงานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ที่บ้านกลาง อำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 26-6-2009
 

 
นักเรียน ปวช.1,2 สาขางานยานยนต์ เข้าศึกษาดูงานที่ อู่เฉลิมการช่าง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับงานตังถัง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-11-2009
 

 
คณะครูนำนักเรียน ปวช.1,ปวช.2,ปวช.3 ทัศนศึกษาบริษัท อีเทอร์นอล เมทัล โปรดักท์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 5-2-2010
 

 
อบรมครั้งที่ 1 วันที่ 20-24 มกราคม 2553 นักเรียนเข้าอบรม 38 คน ครั้งที่ 2 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 20-1-2010
 

 
อบรมรุ่นที่2 วันที่ 17-21 นักเรียนปวช.2 จำนวน 33 คน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-2-2010
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานวิทยาลัยการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-7-2010
 

 
วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ม.นครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 9-8-2010
 

 
19 สิงหาคม 53 นักเรียนปวช.2 และกลุ่มพิเศษ จำนวน 17 ศึกษาการทำงานของระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-8-2010
 

 
19 สิงหารคม 2553 นักเรียน ปวช.2 ช่างยนต์ เข้าศึกษางาน เทคโนโลยีสมัยใหม่ของรถยนต์อีซูซุ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-8-2010
 

 
นักเรียน ปวช. 2 สาขาวิชาเครื่องมือกลฯ ทัศนศึกษาดูงานที่โรงกลึงพัฒนาการช่าง...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 27-8-2010
 

 
นักเรียนปวช. 2,3 สาขาวิชาเครื่องกล ได้ไปศึกษาระบบการทำงานของเครื่องยนต์เรือ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 26-11-2010
 

 
24 มิ.ย. 54 นักเรียนปวช.2 ไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร ณ บริษัท...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-6-2011
 

 
คณะครู นักเรียน สาขาวิชาเครื่องกล ได้เดินทางไปศึกษาการพัฒนา รถประหยัดน้ำมัน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 23-8-2011
 

 
นักเรียน ปวช.2 สาขางานวิชาเครื่องกล งานยานยนต์ เข้าศึกษาดูงาน ณ หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 23-11-2011
 

 
ลูกเสือ ปวช.1 เข้ารับการฝึกการเรียนรู้ เรื่องลูกเสือจราจร โดย เจ้าหน้าที่จราจร...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 1-2-2012
 

 
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ไปร่วมงานฉลองวัด...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 11-2-2012
 

 
คณะภราดา คณะครู-นักเรียน จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านอากาศยาน วิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-7-2012
 

 
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 ก.ค. 55 จัดกิจกรรมอบรม เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยคณะวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาล...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 26-7-2012
 

 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ครูและนักเรียนสาขาวิชาโลหะการได้เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 16-11-2012
 

 
5 ธันวาคม 2555 นักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ไปทัศศึกษาที่วัดภูพานอุดมธรรม อำเภอนาแก...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 5-12-2012
 

 
วัน พุธ ที่ 27 ก.พ. 56 นักเรียนปวช.3 ปัจฉิมนิเทศน์ และเดินทางทัศนศึกษา เรื่องการดำเนินชีวิตของชุมชนในประเทศเพื่อนบ้าน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-2-2013
 

 
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2556 นักเรียนช่างยนต์ ปวช.2 จำนวน11 คน ได้ศึกษาดูงาน เรื่องการล้างรถยนต์ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 5-6-2013
 

 
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. คุณชัยยศ แตงเทศ และคุณวีระ ลำภู เจ้าหน้าที่ของบริษัท...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 19-6-2013
 

 
วัน ศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2556 นักเรียนปวช.2 สาขาวิชาเครื่องกล ได้ศึกษาการดัดแปลงรถไถนาเดินตาม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 5-7-2013
 

 
5 ธันวาคม 2556 นักเรียน ปวช.2 ทุกสาขาวิชา ทัศนศึกษาสะพานเทพสุดา พิพิธพันธ์ไดโนเสาร์สิรินธร...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 5-12-2013
 

 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 คณะครูและนักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาเครื่องกล ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 11-3-2014
 

 
สัมมนาเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนชั้นปีที่...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 4-11-2014
 

 
6 มิถุนายน 2559 นักเรียนปวช. 1 ทุกคน และมาสเตอร์ดอน วิภา มาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-7-2016
 

 
คณะครูและนักเรียนชั้น ปวช.1 รวมจำนวน 49 คน ไปทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดสกลนคร...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 24-2-2017
 

 
คณะครูและนักเรียนชั้น ปวช.1 รวมจำนวน 49 คน ไปทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดสกลนคร...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 24-2-2017
 

 
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียนจัดกิจกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-6-2021
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter