107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


การเข้าร่วมประกวด แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ


 
นักเรียนสาขาวิชาเครื่องกลเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้ำมันระดับประเทศ
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-11-2007
 

 
นักเรียนสาขาวิชาเครื่องกลเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน HadaEcono
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 17-12-2008
 

 
ร่วมแข่งขันHonda Econo Power Contest ปีที่ 11ในระดับประเทศ ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์กรุงเทพฯ...
ถ่ายภาพ : นายทวี สุทธิรณ
Update : 7-2-2009
 

 
สิ่งประดิษฐ์รถประหยัดเชื้อเพลิง เข้าร่วมแข่งขันภายนอกสถานศึกษาร่วมกับบริษัทเอ.พี.ฮอนด้า...
ถ่ายภาพ : นายทวี สุทธิรณ
Update : 15-2-2009
 

 
นักเรียนปี 2 สาขาโลหะการร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างแห่งชาติ ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 15-6-2009
 

 
โรงพยาบาลท่าอุเทนจัดวันรณรงค์โรคเอดส์ โรงเรียนได้ส่งนักเรียนปี 2 จำนวน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 3-12-2009
 

 
การคัดเลือกบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 (คัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครพนม)...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 8-7-2011
 

 
งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 24 วันที่ 5-6 สิงหาคม 54 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 7-8-2011
 

 
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2554 โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-8-2011
 

 
งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 24 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 8-8-2011
 

 
ผู้อำนวยการกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบรางวัลให้กับคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-8-2011
 

 
10 ก.ย. 54 ทีมงาน แข่งขัน Honda Econo ของโรงเรียนอัสสัมชัญฯ เดินทางเข้าอบรมข้อมูลต่างๆ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-9-2011
 

 
วันที่ 15-16 สิงหาคม 56 เข้าร่วมแข่งขันวิชาการที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 15-8-2013
 

 
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดนครพนม คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดวันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-11-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาสาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-6-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพม เป็นตัวแทนระดับจังหวัดนครพนม เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 30-7-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเป็นตัวแทนอศจ.นครพนม เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 31-7-2018
 

 
วันที่ 16 -24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" 1....
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-8-2019
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter