107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


สอบมาตรฐานวิชาชีพ


 
สอบมาตรฐานวิชาชีพ
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 18-3-2010
 

 
โรงเรียนร่วมกับสถานประกอบการ และศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม จัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-3-2010
 

 
14 กุมภาพันธ์ 2553 งานวัดผลและประเมินผล จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-2-2011
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-2-2011
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2554 (ภาคปฏิบัติ) นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-2-2012
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2554 (ภาคปฏิบัติ) นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 1-3-2012
 

 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 สาขาวิชาโลหะการร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 17-2-2012
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-2-2013
 

 
ตรวจชิ้นงาน.....สอบมาตรฐานวิชาชีพ(ภาคปฏิบัติ)....วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ...คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 28-2-2014
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพ...วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558 ..นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-2-2015
 

 
นักเรียนชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 16-11-2015
 

 
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2558 ครูที่ปรึกษาพร้อมนักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 18-11-2015
 

 
นักเรียนชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน เข้าฝึกอบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 15-11-2015
 

 
คณะกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสาขาวิชา/สาขางาน 1.ม.ศิริวัฒน์ ไชยโชติ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 7-3-2018
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter