107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


โครงการ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง


 
ในวันเสาร์ที่ 10 ก.ค. 2553 นักเรียนร่วมกันปลูกข้าว และฝึกการทำการเกษตร
ถ่ายภาพ : ภราดานนทชา ศรีวิไล
Update : 10-7-2010
 

 
กิจกรรมวันเสาร์ นักเรียนช่วยชาวบ้านปลูกข้าวโดย วิธีการปักดำ วันที่ 2 ก.ค....
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-7-2011
 

 
วันที่ 8 ก.ค. 54 ตอนเย็นนักเรียนได้ถอนต้นกล้าข้าว เพื่อเตรียมปักดำลงในแปลงที่เตรียมไว้...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 8-7-2011
 

 
วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ฝ่ายนักเรียนประจำ ให้นักเรียนมีการเตรียมดินปลูกข้าวโดยการไถดะและไถแปร...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-7-2012
 

 
วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 นักเรียนทุกคนร่วมมือร่วมแรงกันช่วยกันปักดำข้าว...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-7-2012
 

 
วันพุธ ที่ 12 ธ.ค.55 ได้นักเรียนได้ฝึกการทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาสระผม ไว้ใช้ในโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-12-2012
 

 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 25-11-2014
 

 
เรียนรู้หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีใช้ในชีวิต...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 14-2-2015
 

 
เรียนรู้หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีใช้ในชีวิต...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 14-2-2015
 

 
นักเรียนเตรียมพื้นที่ เพาะปลูก พืชผักสวนครัว โครงการ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 4-6-2016
 

 
ปล่อยพันธ์ปลา งานเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 23 มิถุนายน 2565
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 23-6-2022
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter