107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


 
นักเรียนระดับ ปวช. 2 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมสมัครเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 5-6-2013
 

 
วันที่ 5 ธ.ค. 56 นักเรียน ปวช. 1 ได้ไปทัศนศึกษา ณ วัดภูทอก จ.บึงกาฬ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 5-12-2013
 

 
งานอลูมิเนียม....นักเรียนชั้นปวช .3 สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...เรียนรู้เรื่องงานภลิตภัณฑ์งานลูมิเนียม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 7-1-2014
 

 
วันพุธ ที่ 15 ม.ค. 57 เวลา 13.00น. -16.00น. นักเรียนปี 1,2 ได้รับการฝึดทบทวนระเบียบแถว จาก...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 15-1-2014
 

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและรางวัลเรียนดี กิจกรรมเด่นประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 14-3-2014
 

 
วันที่ 20 มิ.ย. 57 นำนักเรียนเข้าลงทะเบียน เรียนรู้วิธีการหางาน เพื่อเป็นแนวทางในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 20-6-2014
 

 
29-30 ส.ค. 57 โรงเรียนได้ดำเนินงาน การออกหน่วยบริการชุมชน ณ บ้านนามน ต.บ้านผึ้ง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 1-9-2014
 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2557
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 6-9-2014
 

 
วันที่ 19 กันยายน 2557 นักเรียนปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-9-2014
 

 
วันที่ 17-20 สิงหาคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรมกีฑาเครือของโรงเรียนในคณะเซนต์คาเบรียลฯ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 21-10-2014
 

 
วันที่ 27 ต.ค. 2557 รับการอบรมการขับขี่ปลอดภัย โดยบริษัทมิตรสิน จ.นครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-10-2014
 

 
วันที่ 29 พ.ย.57 จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชน ณ โรงเรียน ตชด.คอนราดเฮลเค็ล อ.โพนสวรรค...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-12-2014
 

 
แผนกวิชาช่างยนต์ จัดให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการณ์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-12-2014
 

 
วันที่ 7 ม.ค.58 ได้นำนักเรียน ช่วยพัฒนาพื้นที่โรงเรียนประถมบ้านปากทวย กิจกรรมที่...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 7-1-2015
 

 
วีนที่ 16 ม.ค.58 แผนกวิชา ช่างยนต์ ปวช.1 ศึกษาดูงาน การจัดการศูนย์บริการรถยนต์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 16-1-2015
 

 
วันที่ 6-7 ก.พ. 58 ลูกเสือเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูังกา
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-2-2015
 

 
วันที่ 9 ก.พ. 58 เข้าร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกับบ้านยางนกเหาะ และหมู่บ้านใกล้เคียง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-2-2015
 

 
วันที่ 4 ก.พ. 58 นักเรียนปวช.2 ทั้ง 4 แผนกวิชา เดินทางศึกษาดูงาน ณ อู่เทคนิคยนต์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-2-2015
 

 
วันที่ 3 มี.ค. 58 จัดกิจกรรมปัจฉิม นักเรียน ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2557
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-2-2015
 

 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักเรียน ATSN วันที่ 11-16 พ.ค58
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 18-5-2015
 

 
สอนเสริม วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น นักเรียน ชั้นปีที่ 1 เรื่องงานกลึงปาดหน้าชิ้นงาน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 18-6-2015
 

 
นักเรียนชั้นปีที่ 1 จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นปีที่ 2 จำนวน 12 คน และครู 2 ท่าน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 22-6-2015
 

 
วันที่ 26- 27 มิถุนายน 2558 นักเรียน ปวช. 2 ทั้ง 4 แผนกวิชา ร่วมกกันออกให้บริการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-6-2015
 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ปวช.1 ปวช.2
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 16-7-2015
 

 
วันที่ 22 สิงหาคม 2558 สภานักเรียนและครูที่ปรึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดเช็ดกระจกศาลาเอนกประสงค์...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 22-8-2015
 

 
วัน พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558 วิชาลูกเสือ ได้เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้อต้น โดย วิทยากร...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 26-8-2015
 

 
วันที่ 13-15 พ.ย. 58 เข้าเรียนและสอบมาตรฐานวิชา ช่างอุตสหกรรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 16-11-2015
 

 
วัน จันทร์ ที่ 23 พ.ย. 58 ผู้อำนวยการเป็นประธานมอบวุฒิบัติให้นักเรียน ปวช.3 ที่ผ่านการทดสอบมาตราฐานสาขาวิชา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 23-11-2015
 

 
วันจันทร์ ที่ 7 ธ.ค.58 ออกหน่วยบริการชุมชน ณ บ้านสะพัง ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-12-2015
 

 
วันที่ 18 มกราคม 59 หน่วยงาน กอ.รมน. เข้าอบรม โครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 18-1-2016
 

 
วันที่ 21 มกราคม 59 เชิญวิทยากร งานสีรถยนต์ เรียนรู้วิธีการโป้วสี และการเตรียมพื้นผิว...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 21-1-2016
 

 
วันที่ 3-5 มีงค. 59 เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 7-3-2016
 

 
โครงการก้าวแรกสู่ฝัน เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2559...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-5-2016
 

 
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 กิจกรรมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์ ตัดกิ่งไม้ ขนกิ่งไม้ และตัดหญ้า...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 15-6-2016
 

 
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการสภานักเรียนพร้อมด้วยครูและนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 24-6-2016
 

 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย มิสพรทิพย์ วิภา และคณะครูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดให้กับนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวพรทิพย์ วิภา
Update : 28-6-2016
 

 
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา งานหอพักนักเรียนประจำได้จัดให้นักเรียนตามแผนงานในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 25-6-2016
 

 
ในวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 มาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร และคณะกรรมการสภานักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 4-7-2016
 

 
เตรียมทีมและฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน"อำเภอท่าอุเทนคัพ"ครั้งที่12...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-8-2016
 

 
21 ก.ย 59 นักเรียน ชั้นปวช. 2 ทัศนศึกษาสถานทที่ท่องเที้ยว ณ จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 23-9-2016
 

 
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาของสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียนแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 25-10-2016
 

 
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปี 2559 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 8-12-2016
 

 
ในช่วงปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนได้มีการเยี่ยมย้านเด็กนักเรียนทางภาคเหนือ...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 31-3-2017
 

 
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ณ อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย วันที่...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 1-5-2017
 

 
การฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ณ อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย วันที่...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 1-5-2017
 

 
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 2-6-2017
 

 
ฝึกภาคสนาม นศท.ปี 3 วันที่1-5กุมภาพันธ์ 2561
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 1-2-2018
 

 
ผอ. รร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนมและคณะครูเข้าเยี่ยม นศท.ปี 3 เข้ารับการฝึกภาคสนามเพื่อเสริมสร้างกำลังใจและให้ความสำคัญของกิจกรรม...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 3-2-2018
 

 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล นักเรียนปวช.1 วิชา ลูกเสือวิสามัญ ณ...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 26-2-2018
 

 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล นักเรียนปวช.1 วิชา ลูกเสือวิสามัญ ณ...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 26-2-2018
 

 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล นักเรียนปวช.1 วิชา ลูกเสือวิสามัญ ณ...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 26-2-2018
 

 
โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 4-7-2018
 

 
บริษัทจัดหางาน อุบลไทยเวลเดอร์ จำกัด ได้นำเจ้าของสถานประกอบการจากประเทศญี่ปุ่นมาเยี้ยมชมการจัดการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 17-1-2019
 

 
บริษัทจัดหางาน อุบลไทยเวลเดอร์ จำกัด ได้นำเจ้าของสถานประกอบการจากประเทศญี่ปุ่นมาเยี้ยมชมการจัดการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 17-1-2019
 

 
กิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 25-2-2019
 

 
กิจกรรมเดินทางไกล ละอยูค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ #2#
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-3-2019
 

 
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 12-7-2019
 

 
กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 6-8-2019
 

 
นักเรียน ระดับ ปวช.1-3 ทุกสาขาวิชา เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Working experiences and perspective...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-1-2020
 

 
วันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนร่วมกับเทศบาลตำบลเวินพระบาท โรงเรียนเชียงยืนวิทยา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-1-2020
 

 
วันที่ 18-20 มกราคม 2563 นักเรียนปวชง1 ได้เข้าค่าย ลูกเสือวิสามัญ กับ คณะเเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 23-1-2020
 

 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 (ช่วงเช้า...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 23-6-2020
 

 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานนักศึกษาวิชาทหาร จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นโดยมี...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-7-2020
 

 
กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 4-8-2020
 

 
กิจกรรม การต่อต้านยาเสพติดและการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ณ หอประชุมยงใจยุทธ...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 16-9-2020
 

 
วันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2564 งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดการเลือกตั้งประธาน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 3-2-2021
 

 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู โดยช่วงเช้ามีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-7-2020
 

 
9 มิ.ย. 65 เวลา 07.30 น. ทำบุญตักบาตร โอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-6-2022
 

 
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อวท. ปีการศึกษา 2565
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 27-6-2022
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter