107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ทุนการศึกษา (บุตรบุคลากร)


 
15 กรกฎาคม 2559 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบทุนการศึกษาสวัสดิการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-7-2016
 

 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรครู-พนักงาน เนื่องในงานสดุดีนักบุญหลุยส์มารี...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 15-7-2016
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรบุคลากรของโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-7-2017
 

 
Rev.Bro.Pratap Reddy ผู้ช่วยอัครธิการ คณะภราเซนต์คาเบรียล จากกรุงโรมประเทศอิตาลี ให้เกียรติมอบทุนการศึกษบุตรบุคลกร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-7-2019
 

 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันฉลองนักบุญหลุยส์ ฯ ทางโรงเรียนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-7-2020
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter