107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ตรวจสารเสพติด


 
14 มิ.ย. 53 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้กำหนดการตรวจสารเสพติด...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 14-6-2010
 

 
นักเรียน ปวช.3 รับการตรวจหาสารเสพติด โดย เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลอำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 30-11-2010
 

 
วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 ทางโรงเรียนทำการตรวจสารเสพติดนักเรียน ปวช. 1,2...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 25-6-2012
 

 
วันพุธ ที่ 17 ก.ค.56 ได้จัดกิจกรรม ตรวจหาสารเสพติดนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-7-2013
 

 
วันที่ 14 มกราคม 2559 งานระเบียบวินัยโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 14-1-2016
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter