107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


กิจกรรมพัฒนาสังคม


 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมไปช่วยโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เชื่อมประกอบเตียงนอนสองชั้น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-12-2008
 

 
อบต.เวินพระบาท ได้จัดกิจกรรมเต้น เพื่อสุขภาพ คร พนักงาน นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-6-2009
 

 
วันที่ 2 มิ.ย. 53 คณะครูและนักเรียนออกไปช่วยชาวบ้านปากทวยขนย้ายต้นไม้ และช่วยต่อสายไฟฟ้าแรงสูง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 2-6-2010
 

 
ติดตามอู่สัมพันธ์ ATSN ที่ หลักสาม แขวงคำม่วน สปป.ลาว
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 5-8-2010
 

 
คณะภราดา ครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่...
ถ่ายภาพ : ภราดานนทชา ศรีวิไล
Update : 13-8-2011
 

 
นักเรียนปวช. 1 ลอกคลองน้ำเตรียมระบายน้ำท่วมนาข้าวของชาวบ้าน บ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 26-5-2012
 

 
นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเกี่ยวข้าว ของมิสสุภัทรา สันดี
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-11-2012
 

 
15 พ.ย. 55 นักเรียนปวช. 3 ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ออกให้บริการตั้งเต้นท์ ขนโต๊ะ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 14-11-2012
 

 
วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2556 ได้ไปมุงหลังคาบ้าน นายพรมา ราชม ณ บ้านหมูม่น อ.นาทม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 7-7-2013
 

 
ม.สมสมัย เสวียววงษ์ และ ม.สุทิน รังเพีย นำนักเรียนจำนวน 12 คน ไปทำการปรับพื้นดิน...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 3-11-2013
 

 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ...วันที่ 18-20 พฤษจิกายน 2556 ...ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายสุทิน รังเพีย
Update : 18-11-2013
 

 
วันที่ 4 มิ.ย. 57 ได้นำนักเรียน ปี 2 ไปช่วยงานขนหินภูเขาไปทำเขื่อนบ่อน้ำ ณวัดป่าอุดมธรรม(วัดป่าบ้านม่วง)...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 4-6-2014
 

 
วันจันทร์ ที่ 7 ก.ค. 57 ได้ช่วยงานยกตู้จัดห้องสมุดโรงเรียนประถมบ้านปากทวย
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 7-7-2014
 

 
วันที่ 10 ก.ค. 57 ร่วมเดินรณรงค์ การป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย ร่วมกับชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-7-2014
 

 
วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.ค. 57 ได้อาสาตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ วัดบ้านเชียงยืน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-7-2014
 

 
ร่วมงานวันรักต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 21 ต.ค. 2557 ณ บ้านพักคนชลา จ.นครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-10-2014
 

 
วันที่ 9 ม.ค. 58 นำคณะครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนประถมบ้านปากทวย
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-1-2015
 

 
วันที่ 21 -22 มกราคม 2558 ได้ออกบริการจิตอาสา ก่ออิฐบ็อคทำแปลงปลูกผัก ณ โรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 26-1-2015
 

 
วันที่ 20 พ.ค. 58 ออกบริการงานจิตอาสา ตัดหญ้า และตกแต่งต้นไม้ บ้านพักผู้สูงอายุ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 20-5-2015
 

 
วันที่ 27 พ.ค. 58 ออกบริการจิตอาสา ย้ายต้นไม้ให้โรงเรียนประถมบ้านปากทวย
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-5-2015
 

 
วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2558 กิจกรรมจิตอาสา โดยนักเรียนชั้นปวช 2 ได้ออกให้บริการขนย้ายกิ่งไม้...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-6-2015
 

 
วันพุธ ที่ 24 มิ.ย. 58 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ร่วมกับชุมชน และเทศบาลตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-6-2015
 

 
วันที่ 19 มกราคม 59 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-1-2016
 

 
วันที่ 5 มี.ค. 59 เยี้ยมบ้านนักเรียน ณ บ้านศรีฐาน จ. ศรีสะเกษ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 7-3-2016
 

 
เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2559 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 28-7-2016
 

 
22 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมลูกเสือ ได้เข้าร่วมจิตอาสาพัฒนา บริเวณหนองขั่ว ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 22-11-2019
 

 
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เดินรณรงค์ "โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 21-6-2022
 

 
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 23 มิถุนายน 2565
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 23-6-2022
 

 
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในทีมวิทยากร จัดกิจกรรมสันทนาการ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 19-8-2023
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter