107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


รับบริจาค


 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาบริจาค IBM Total Storage และรถบัส ในวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 7-7-2010
 

 
ได้รับบริจาค แท่นระดับร่างแบบชิ้นงาน วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 จากคุณไพทูรย์...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 24-8-2013
 

 
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายวรวิทย์ เล่าวิริยะธนชัย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ได้บริจาคคอมพิวเตอร์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-8-2016
 

 
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 นายสถาพร บุญรักษา ได้บริจาคช่วยเหลือโรงเรียน เป็นมะละกอและกล้วย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-10-2016
 

 
รับบริจาคข้าวสาร กับนายสิทธิชัย ผุยเหง้า ศิษย์เก่า
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 2-3-2017
 

 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-11-2017
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter