107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


สำเร็จการศึกษา


 
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2552 ภ.อาจิณ เต่งตระกูล ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่ศึกษาจบ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 7-3-2009
 

 
3 มีนาคม 2553 โรงเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนักเรียนสำเร็จการศึกษาประจำปี 2553 โดยมีภราดาอาวุษ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 3-3-2011
 

 
5 มีนาคม 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนินครพนม จัดพิมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ศึกษาจบในปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 5-3-2011
 

 
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 9:00 น. – 15:00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-2-2012
 

 
พิธีแสงเทียน: คืนวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 19.00 น. คณะภราดา ตัวแทนครู...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-2-2012
 

 
วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในช่วงเช้า เวลา 10.00 น. คณะภราดา คณะครู และนักเรียนปวช....
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 29-2-2012
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้จัดพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-3-2012
 

 
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 15-8-2013
 

 
วันที่ 10 มีนาคม 2559 พิธีมอบประกาศนียบัตรระดับปวช.แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 10-3-2016
 

 
วันที่ 8 มีนาคม 2559 พิธีปิจฉิมนิเทศนักเรียนระดับปวช. 3 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 37 คน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-3-2016
 

 
พิธีแสงสว่างในช่วงเย็นเวลาประมาณ 19.30 น.วันที่ 8 มีนาคม 2559 จัดให้กับนักเรียนระดับปวช....
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-3-2016
 

 
เย็นวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 17.30 น. โรงเรียนฯได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนระดับปวช....
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-3-2016
 

 
วันที่18 มีนาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดพิธีรับประกาศนียบัตรปวช.3...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-3-2017
 

 
วันที่18 มีนาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดพิธีรับประกาศนียบัตรปวช.3...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-3-2017
 

 
#
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 9-3-2019
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter