107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


กิจกรรมพิเศษ


 
คณะครู พร้อมนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-12-2007
 

 
นักเรียนชั้นปวช.3 ทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการทำการเกษตรในโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-9-2008
 

 
ร่วมประชุมเครือข่ายการช่วยเหลือทางสังคมวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2552 ณ อบต.เวินพระบาท
ถ่ายภาพ : นายสุทิน รังเพีย
Update : 19-1-2009
 

 
จัดทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดน นักเรียน ปวช.2 ที่เคยไปศึกษาการทำปุ๋ยชีวภาพ ที่สถานีพัฒนาที่ดิน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-6-2009
 

 
กิจกรรมลูกเสือ ปวช.1 ฝึกการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ในช่วงกิจกรรมวันศุกร์
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-6-2009
 

 
นักเรียนเตรียมที่สำหรับจัดเก็บที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพิ่มเติม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-6-2009
 

 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-5-2010
 

 
เรียนรู้เครื่องยนต์เล็ก สำหรับเครื่องบินบังคับ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 2-6-2010
 

 
กิจกรรม วันอัสสัมชัญ และพิธีอาศีรวาทราชดุดีมหาราชีนีนาทฯวันที่11 ส.ค. 53 ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-8-2010
 

 
วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คุณนิติพล รัตนะธำรงพรรณ ปลัดอำเภอท่าอุเทน ฝ่ายความมั่นคง...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 17-11-2010
 

 
วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2554 นักเรีน ปวช. 2 ได้เข้าร่วมการบริจาคโลหิต ร่วมกับชนต่างๆ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-6-2011
 

 
17 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนประชุมเรื่องการดำเนินการโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 17-6-2011
 

 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 เวลา 08:30 น. ผู้อำนวยการ ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ พร้อมคณะครู...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 12-8-2011
 

 
บริษัท มิตรศิลป์ นครพนม ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-9-2011
 

 
ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 7 กันยายน...
ถ่ายภาพ : นายสุทิน รังเพีย
Update : 7-9-2011
 

 
วันนี้ เตรียมสถานที่จัดงานแสดง ผลงานต่างๆ ของโรงเรียน ณ สนามหน้าศาลากลาง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 3-10-2011
 

 
บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30 น. บุคลากรโรงเรียนฯ ร่วมซ้อมขั้นตอนพิธีการต่าง...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-12-2011
 

 
วันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลาประมาณ 10:00 น.โรงเรียนฯ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนชุมชน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-12-2011
 

 
ขอขอบพระคุณ คณะบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2011
 

 
ค่ำคืนวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้จัดปาร์ตี้...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 23-12-2011
 

 
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. นักเรียนระดับปวช. 3 ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติฯ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 10-2-2012
 

 
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ปวช. 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักรสถานที่สำคัญภายในจังหวัดนครพนม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-5-2012
 

 
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จัดกิจกกรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับภราดาพิชิตพล...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-5-2012
 

 
ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ ให้กำลังใจนักเรียนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 19-7-2012
 

 
วัน พุธ ที่ 1 ส.ค. 55 คณะครู พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนฯได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาร่วมกับ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 1-8-2012
 

 
วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2556 เปิดอาคารเรียนใหม่ (อาคารศูนย์บริการรถยนต์จำลอง)...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 1-6-2013
 

 
วันวชิราวุธ คณะลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ...
ถ่ายภาพ : นายสุทิน รังเพีย
Update : 26-11-2013
 

 
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนฯได้ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-1-2014
 

 
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนฯได้ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-1-2014
 

 
อบรมโครงการนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา 4-6 มิถุนายน 2557 ณ หน่วยฝึกวิชาทหาร...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 4-6-2014
 

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนระดับชั้นปวช....
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 12-6-2014
 

 
วันที่ 19 มิ.ย. 57 นักเรียน ปวช. 1 ได้ ออกให้บริการพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนประถมบ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-6-2014
 

 
วันที่9 ก.ค. 57 เข้าร่วมบริจาคโลหิตร่วมกับชุมชน อำเภอท่าอุเทน ณ หอประชุมยงใจยุทธ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-7-2014
 

 
วัน อาทิตย์ ที่ 27 กากฎาคม 2557 สาขาวิชาเครืองกล สาขางานยานยนต์ ได้ออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-7-2014
 

 
วันที่ 10-11 ก.ย.57 โรงเรียนอัสสัมชัญฯ ได้นำนักเรียนไปช่วยพัฒนาสาถถานที่ โรงเรียนประถม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-9-2014
 

 
วัน เสาร์ ที่ 13 ก.ย. 57 เดินทาง ถอดหลังคาอาคารที่วัดคำประมง จ.สกลนคร
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 14-9-2014
 

 
เก็บเกี่ยวข้าว ผลผลิตของนักเรียนที่ลงมือ ลงแรง ร่วมกันปลูก และวันที่ผลผลิตออกดอกผล...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 21-11-2014
 

 
ครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จำนวน 30 คน ร่วมบริจาคเลือด...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-1-2015
 

 
วันที่ 3 มีนาคม 2558 จัดกิจกรรมผูกแขน บายศรีสู่ขัญ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 3-3-2015
 

 
เย็นวันที่ 3 มีนาคม 2558 จัดงงานเลี้ยงส่งนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 3-3-2015
 

 
18 ธ.ค. 58 จัดกิจกรรมฉลองคริตสมาส สำหรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558 ณ บริเวณสนามบาส...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-12-2015
 

 
บรรยากาศร่มรื่น ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม พร้อมผู้ดูเเล
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 14-6-2016
 

 
1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียน จัดกิจกรรม Happy Feast Day ภราดาปีเตอร์กิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 1-7-2016
 

 
วันที่6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายสุทิน รังเพีย
Update : 6-7-2016
 

 
กิจกรรมลูกเสือและบำเพ็ญประโยชน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้า ณ โรงเรียนบ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : นายสุทิน รังเพีย
Update : 29-6-2016
 

 
คณะภราดา ครู พนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพ บิดา มาสเตอร์ปริญยา สีสม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 22-7-2016
 

 
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. มาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร หัวหน้างานอาคารสถานที่...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 2-8-2016
 

 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียนประจำ ประจำเดือน...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 26-8-2016
 

 
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 มิสซาเปิดเรียน พร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 31-10-2016
 

 
วันที่24 พ.ย. 59 ฉลองวันเกิดภราดาครรชิต สีสาวรรณ มิสพรทิพย์ วิภา และ ม.สกลรัตน์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-11-2016
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ภราดาครรชิต สีสาวรรณ คณะครูและพนักงาน ผูกแขนรับขวัญมิสธารราพร...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-1-2017
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียน และชาวบ้านปากทวย ร่วมพิธีมิสซาอุทิศแด่...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 13-1-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในวันครู โดยมีคณะครูและท่านรองนายกเทศมนตรีพร้อมคณะ...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 16-1-2017
 

 
วันเสาร์ที่ 13 พ.ค. 2560 ภราดาชุมพล ดีสุดจิต จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้เกียรติกับทางโรงเรียนฯ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-5-2017
 

 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เดินทางช่วยเหลือบริจาคอาหาร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-8-2017
 

 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เดินทางช่วยเหลือบริจาคอาหาร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-8-2017
 

 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เดินทางช่วยเหลือบริจาคอาหาร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-8-2017
 

 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เดินทางช่วยเหลือบริจาคอาหาร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-8-2017
 

 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-9-2017
 

 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รองนายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท มอบช่อดอกไม้ ให้ ภราดากิตติศักดิ์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 12-9-2017
 

 
ร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-12-2017
 

 
15 มค. 61 จัดกิฬาครู โรงเรียนเอกชน สัมพันธ์ ประกอบด้วย วิทยาลัย อาชีวะ นาแก ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 15-1-2018
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมฉลองวัดกาทารีนาทุ่งมน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-2-2018
 

 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยคุณศิวัจน์ อำนาจศิริวงศ์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 24-4-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเจรจาเรื่องเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ตและแนะนำสินค้าร่วมกันกับCAT
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 15-6-2018
 

 
พิธีมอบตราเครื่องหมายสัญญาลักษณ์ให้คณะองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 14-6-2018
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้จัดกิจกรรมวันเกิดบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 14-6-2018
 

 
กิจกรรมรับน้องโดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและงานหอพักนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 14-6-2018
 

 
คาบ3-4 รายวิชาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ เรื่อง แนวทางการเลือกอาชีพ (หลักการสัมภาษณ์งาน)...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 15-6-2018
 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา2561 ณ อาคารฟรังซัวร์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 17-6-2018
 

 
ภราดาดร.บัญชา แสงหิรัญ ได้เข้าอบรมเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเรียนและการทำงานให้กับคณะครูและนักเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 3-7-2018
 

 
พิธีมิสซาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเปโตรภราดากิตติศักดิ์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 4-7-2018
 

 
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๖๑ ห้วงวันที่...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 21-5-2018
 

 
งานอภิบาล จัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ระหว่างวันที่...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 26-7-2018
 

 
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนปวช.1 ทำกิจกรรม เรื่องนาโนเทคโนโลยี...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 2-8-2018
 

 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 2-8-2018
 

 
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง น้ำกลิ้งบนใบบัว ให้นักเรียนปวช.1...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 6-8-2018
 

 
มิสสุภัทรา สิงห์ทองจัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-8-2018
 

 
งานฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 12-9-2018
 

 
วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีเทศบาลตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-1-2019
 

 
ตัวแทนจากคุณศิริพรรณ ตรียะชาติ มอบกระบอกน้ำ "My Bottle" จำนวน 3 ลังใหญ่ เมื่อวันที่...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 12-1-2019
 

 
ภ.ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์ ให้เกียรติ มอบของขวัญวันเกิด แก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดใน เดือนกรกฎาคมใ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-7-2019
 

 
ทีมงานจากโรงเรียนสร้างเสริมอาชีพและภาษา ร่วมกับบริษัทจัดหางานอุบลไทยเวลเดอร์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 7-11-2019
 

 
คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมจัดค่ายภาษาสนุกมุ่งสู่ญี่ปุ่น...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 6-11-2019
 

 
บาทหลวงพนม ลือประสิทธิ์ ให้เกียรติ มอบของขวัญวันเกิดแก่ ภ.ดร.สมพร คงวิมล...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-12-2019
 

 
นัดกระชับมิตร กีฬาสัมพันธ์เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 10-1-2020
 

 
สวัสดิการบุคลากร ฯ ผู้บริหารและคณะครูร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 12-6-2020
 

 
สวัสดิการบุคลากร ฯ ผู้บริหาร คณะครู พนักงานและนักเรียน ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 21-7-2020
 

 
30 ธ.ค.64 งานคริสต์มาส ครู พนักงาน คณะภราดาผู้บริหาร และคุณพ่อพนม ลือประสิทธิ์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 30-12-2021
 

 
ผู้บริหาร ครู พนักงาน ร่วมงานครอบครัว ATSN ปี 2565 วันที่ 22 ธ.ค.65 ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-12-2022
 

 
16 ธ.ค.66 ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือน ธันวาคม ในงานครอบครัว ATSN งานคริสต์มาสบุคลากร
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 16-12-2023
 

 
งานครอบครัว ATSN xu 2566
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 16-12-2023
 

 
กิจกรรมคริสต์มาสนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ อาคาร AVE MARIA
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-12-2023
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter