107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


งานซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ทั่วไป


 
มาสเตอร์น้อย นนลือชา เชื่อมต่อ เดินไฟฟ้า จากสายไฟฟ้าแรงต่ำเข้าใช้ในห้องประชุมที่กำลังสร้าง
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-1-2009
 

 
ครูและนักเรียนทั้ง 4 สาขาวิชาร่วมปรับปรุง ซ่อมแซม อู่ ATSN ที่หน้าโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 12-6-2009
 

 
วันที่ 1 กันยายน 2556 งานอาคารสถานที่ร่วมกับครู นักเรียน สาขาวิชาโลหะการ ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 1-9-2013
 

 
วัน อังคาร ที่ 21 ก.ค. 58 โรงเรียนได้ทำพิธีเสก และเปิดอาคารใหม่ โดยมี พระสังฆราช...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 22-7-2015
 

 
งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารจัดการ ได้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการพัฒนางานอาคารสถานที่...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 16-6-2016
 

 
งานวิทยบริการ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด เพื่อใช้งานได้ดีสมบูรณ์แบบ...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 5-8-2016
 

 
ในเดือนสิงหาคม 2559 งานอาคารสถานที่ได้พัฒนาปรับปรุงตัดแต่งต้นไม้ตามถนนภายในโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 10-8-2016
 

 
วันที่ 13 สิงหาคม 2559 งานอาคารสถานที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานไฟฟ้ามาปรับปรุงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่แทนหม้อแปลงเก่าที่ใช้งานมานานเกิดการชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 13-8-2016
 

 
การปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่ในเดือนกันยายน 2559 นี้มีการพัฒนาสถานที่โดยการตัดต้นไม้ในแนวสายไฟฟ้าภายในโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 28-9-2016
 

 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 งานอาคารสถานที่ร่วมกับนักเรียนสาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายในได้เปลี่ยนสารกรองน้ำ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 7-11-2016
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้ทำสัญญา โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 30-5-2018
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน / ภราดา ดร.สมพร คงวิมล และตัวแทนครู...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-9-2021
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter