107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


กิจกรรมอื่น ๆ


 
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2 เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญเทนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 30-6-2009
 

 
ครู พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนรับการตรวจสายตา จากบริษัทหอแว่น จำกัด วันที่...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-11-2009
 

 
พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับภราดาอาวุธ ศิราเกษ และมาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชยที่เกษียรอายุงาน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-5-2010
 

 
วันที่ 23 มิถุนายน 2553 สำนักงานพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 เข้าเยี่ยมโรงเรียนโดยมีภราดาอาวุธ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-6-2010
 

 
อั้ลบั้มภาพที่ 1 ต้อนรับอัคราธิการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Bro.Rene' Delorme อัคราธิการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-8-2010
 

 
อั้ลบั้มภาพที่ 2 ต้อนรับอัคราธิการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Bro.Rene' Delorme อัคราธิการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-8-2010
 

 
วันที่ 3 กันยายน 2553 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ ภราดานนทชา ศรีวิไล รองผู้อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
Update : 3-9-2010
 

 
คณะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี...
ถ่ายภาพ : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
Update : 13-9-2010
 

 
อธิการเจ้าคณะตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-9-2010
 

 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-11-2010
 

 
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าเยี่ยมท่านนายอำเภอ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 3-12-2010
 

 
วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ตั้งแต่ เวลา 13.00 โรงพยาบาลท่าอุเทน อ.ท่าเทน จ.นครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 13-12-2010
 

 
ผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูนักเรียน เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เพื่ออวยพรในโอกาสคริสตมาสและขึ้นปีใหม่...
ถ่ายภาพ : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
Update : 13-12-2010
 

 
21 ธันวาคม 2553 นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนองานวิจัย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-12-2010
 

 
ชมรม เครื่องบิน วิทยุบังคับ ร่วมงานกีฬาสีโรงเรียน และเยี้ยมชมสาขาวิชาต่างๆของโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 22-12-2010
 

 
28 ม.ค. 54 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด เข้ามอบกระเชาดอกไม้ เนื่องในวันปีใหม่ 2554
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-1-2011
 

 
25 กุมภาพันธ์ 2554 คุณธนพล สินบริสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาดกระบังทูลส์แอนด์ดาย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 3-3-2011
 

 
23 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 เข้าเยี่ยม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-6-2011
 

 
อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะครู...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 5-9-2011
 

 
โครงงานเครื่องปั่นผ้า สาขาวิชาเครื่องกล โดย นักเรียนปวช. 2
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 13-9-2011
 

 
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา "โครงการกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัด"...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-9-2011
 

 
วันที่ 4 ตุลาคม 54 เป็นวันที่ 2 ของการเตรียมสถานที่ การทำงานในวันนึ้ ผลการดำเนินงานเกิน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 5-10-2011
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพบกับนักเรียน ณ หน้าเสาธงโรงเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-10-2011
 

 
จัดร้านงานไหลเรือไฟ จ.นครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-10-2011
 

 
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
Update : 18-11-2011
 

 
ช่วงเวลากิจกรรมหน้าเสาธงของเช้าวันพุธที่ 30 พ.ย. 54 ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นปี...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 30-11-2011
 

 
เช้าวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับทีมงานรายการกบนอกกะลา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-12-2011
 

 
เช้าวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 09:00น. ผู้อำนวยการ พร้อมตัวแทนครู เข้าพบ พ.ต.ท. ทวี...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-12-2011
 

 
เช้าวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 9:00 น. ภราดาอาวุธศิลาเกษ พร้อมตัวแทนครู...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-12-2011
 

 
เช้าวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา ประมาณ 09:00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมตัวแทนครู...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-12-2011
 

 
เช้าวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 11:50 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมตัวแทนครู เข้าพบ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 21-12-2011
 

 
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 นักเรียนระดับ ปวช. 2 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมชมรม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 30-5-2012
 

 
วัน พุุธ ที่ 7 พ.ย. 55 นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ได้เข้าร่วมฝึกทวบทวนระเบียบแถว ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 7-11-2012
 

 
โคงการจัดซื้อครุภัณฑ์...ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน..จัดซื้อครุภัณฑ์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 3-12-2012
 

 
14-16 ก.พ ลูกเสือ เข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2555 ร่วมกับโรงเรียนโพนสว่างนาเงิ้ยว...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 15-2-2013
 

 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักเรียน ATSN 2556 วันที่ 10 พ.ค.56 ได้เดินทางเข้ารับการฝึกระเบียบแถว...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-5-2013
 

 
วันพุธ ที่ 3 ก.ค. 56 โรงเรียน ได้จัดพิธีอาศิรวาทราชดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 3-7-2013
 

 
พัฒนาแผนก...วันที่ 20 - 22 ...นักเรียนชั้น ปวช.1-3.. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-11-2013
 

 
วันที่ 27 พ.ย. 56 นักเรียนปี 3 ช่างยนต์ ศึกษาดูงาน เรื้่องานเคาะตัวถัง และสีรถยนต
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 28-11-2013
 

 
วันที่ 16 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2556 คณะครูพร้อมนักเรียนไปร่วมงาน 4 CGPTA Gala Dinner โดยจัดการแสดงดนตรีพื้นบ้านไปร่วมในงาน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-11-2013
 

 
คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้าอวยพรในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พระสังฆราช...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-12-2013
 

 
ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ ม.สุทิน รังเพีย ม.สมสมัย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-12-2013
 

 
วันที่ 22-24 มกราคม 2557 ลูกเสือได้เข้าค่ายกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2556 ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-1-2014
 

 
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2557 ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 27-1-2014
 

 
วันที่ 18 - 20 เดือนมกราคม 2557 งานเทคโนโลยีและสาารสนเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 19-1-2014
 

 
เสื้อกีฬาสี ...วันอังคารที่ 21 พ.ค. 2557....นักเรียนชั้นปวช.1-2 รับเสื้อกีฬาสีประจำปีการศึกษา2557...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-5-2014
 

 
ฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 7-18 กรกฎาคม 2557
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 7-7-2014
 

 
การอบรมคลีนิคฟุตบอล COKE ACTIVATION "นักกีฬาโค้กคัพ นักกีฬาอาชีพ"วันที่ 31 ตุลาคม 2557...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 31-10-2014
 

 
วันที 10 ก.พ. 58 บริษัท ศรีไทย ได้เข้าแนะแนวนักเรียนในเรื่องความรู้ในการรับนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-2-2015
 

 
วันที่ 20 ก.พ. ก 58 บริษัท TGI ได้แนะแนว อาชีพและรับสมัครนักเรียนเข้าทำงาน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 20-2-2015
 

 
เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 มาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร มาสเตอร์ณรงค์เดช พลขำ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 23-5-2015
 

 
วันที่ 20 มิถุนายน 2558 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับภราดานนทชา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2015
 

 
วัน อาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2558 ครู และนักเเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-8-2015
 

 
วัน เสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558 บริษัทมิตรศิลป์ ฯ ได้มาให้ความรู้การขับขี่ ปลอดภัย...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 22-8-2015
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมจัดกิจกรรมวันครอบครัวATSN ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาเดชาชัย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 19-12-2015
 

 
งานสันทนาการดนตรีและกีฬา การแข่งขันโฟล์คซอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 2-12-2015
 

 
วันที่ 6 มกราคม 2559 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศซ่อมบำรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายบริเวณสนามบาสเกตบอล
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-1-2016
 

 
งานเทคโนโลยีและสานสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ขอความอนุเคราะห์สาย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 9-1-2016
 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ม.ค. 58 สาขาวิชาเครื่องกล งานยานยนต์ ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 14-1-2016
 

 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี พบปะให้ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษากับนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-5-2016
 

 
เวลา 13.00 น. ทางโรงเรียนแจกเครื่องแบบเรียนให้กับนักเรียน ตามนโยบายโครงการเรียนฟรี...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-5-2016
 

 
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-5-2016
 

 
มาสเตอร์ทวี สุทธิรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ และมิสพรทิพย์ วิภา ได้เข้าร่วมพิธีมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวพรทิพย์ วิภา
Update : 4-6-2016
 

 
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 2
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 9-6-2016
 

 
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 วันคล้ายวันเกิดม.ทวี สุทธิรณ และนักเรียน จำนวน 4 คนที่เกิดต้นเดือนมิถุนายน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-6-2016
 

 
กิจกรรมภาคเช้านี้...ที่ อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เวลาประมาณ 10.00 น.นักเรียนหลายสาขาวิชาได้ทำการเรียนโดยฝึกปฏิบัติจริงในโรงงานแต่ละสาขาวิชา...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 14-6-2016
 

 
เตรียมทีม/ฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประจำปีการศึกษา 2559 ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 6-6-2016
 

 
วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ภาคเรียนที่ 1 / 2559
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 15-6-2016
 

 
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 วันคล้ายวันเกิดมิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย และนักเรียน 2...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 23-6-2016
 

 
คณะกรรมการจัดสรรหาได้พิจารณาและสัมภาษณ์ผู้สมัคร ตำแหน่งพนักงานทั้งหมด...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 6-7-2016
 

 
4 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายบริหารจัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-7-2016
 

 
4-7 กรกฎาคม 2559 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศติดตั้ง และขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายบริเวณอาคารเรียนรวม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-7-2016
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทำการรับมอบเครื่องแบบครู ให้คณะครู ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 28-7-2016
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ขอบคุณคุณอรญา ประเสริฐ และคณะ ที่มีน้ำใจบริจาคขนมให้นักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 4-8-2016
 

 
งานหอพักนักเรียนประจำได้จัดให้นักเรียนตามแผนงานในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 20-8-2016
 

 
งานหอพักนักเรียนประจำ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ได้จัดให้นักเรียนตามแผนงานในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 20-8-2016
 

 
ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมแสดงความยินดีในงานบวชบาทหลวงเจริญโชค...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 21-8-2016
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าเยี่ยมพบ พ.ต.อ.ธานัท...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 1-9-2016
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้ามอบเงินฌาปนกิจศพเปโตรคำผล...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 1-9-2016
 

 
คณะเลขานุการพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ อัครสังฆมณฑล...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 1-9-2016
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าเยี่ยมท่านนายอำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 2-9-2016
 

 
คณะภราดา คณะครู นักเรียน และพนักงาน ร่วมอวยพร วันเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 12-9-2016
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และคณะครู พนักงาน ผูกแขนรับขวัญลูกสาวมาสเตอร์ศิริวัฒน์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 29-9-2016
 

 
นักศึกาาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 , 2 ฝึกยิงปืนและกระโดดหอ วันที่ 22 ก.ย. 2559
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 22-9-2016
 

 
วันที่ 2 พ.ย. 59เวลา 13.00-16.00น. นักเรียนปวช.1 ทุกสาชาวิชา ได้เรียนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 7-11-2016
 

 
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรม ครอบครัว ATSN ประจำปี...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-12-2016
 

 
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรม ครอบครัว ATSN ประจำปี...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-12-2016
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อาลัยรักในการจากไปของหนึ่งในผู้เริ่มก่อตั้งและย้ายมาเปิดที่...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 6-1-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้มัดจำค่าจองรถตู้ TOYOTA จำนวนเงิน 50,000 บาท กับบริษัท...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-1-2017
 

 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 อธิการเจ้าคณะ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-2-2017
 

 
ร่วมงานบวช นายสิทธิชัยผุยเหง้า ศิษย์เก่าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 2-3-2017
 

 
ตัวแทนผู้อำนวยการ ตัวแทนครูเข้าเยี่ยม ม.ศิริวัฒน์ ไชยโชติ ณ โรงพยาบาลนครพนม
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 3-3-2017
 

 
เลี้ยงอำลามาสเตอร์เณรพัชรปกรณ์ ลังบุบผา และมาสเตอร์เณรกรกวี ยินดีเวท...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 3-3-2017
 

 
อำเภอท่าอุเทนขอใช้สถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 9-3-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมนัดบริษัทโตโยต้า เจริญศรี นครพนม เพื่อจ่าย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 9-3-2017
 

 
วันที่ 27 มีนาคม 2560 คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-3-2017
 

 
คณะภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมงานพร้อมมอบเงินสวัสดิการโให้กับครอบครัวและได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานให้นายสุพรม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 1-4-2017
 

 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาบส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 17-5-2017
 

 
วันที่ 17 เมษายน 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนใหม่ประจำปี 2560
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 17-4-2017
 

 
วันที่ 18 เมษายน 2560 โรงเรียนตรวจรับและทดสอบนักเรียนใหม่ประจำปี 2560
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-4-2017
 

 
วันที่ 18 เมษายน 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-4-2017
 

 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ได้นำนักเรียนที่สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 26-5-2017
 

 
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 รับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 ศูนย์ที่ 5 ร.ร. อุเทนพัฒนา อ.ท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 4-6-2017
 

 
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 รายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 , 3 ศูนย์ที่ 5 ร.ร.อุเทนพัฒนา...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 4-6-2017
 

 
คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-11-2017
 

 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัทเพ็นทินั่มคอมพิวเตอร์ แอด์แอ็ดเซ็สโซรี่ จำกัด...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-11-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับเกียรติในการต้อนรับ พระคาดินัล พระสังฆราช...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-11-2017
 

 
23 พ.ย. 2560 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับภราดาครรชิต สีสาวรรณ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-11-2017
 

 
มาสเตอร์ทวี สุทธิรณ , มาสเตอร์น้อย นนลือชา, มิสสุภัทรา สิงห์ทอง พานักเรียนชั้น...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 19-12-2017
 

 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี2560
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 8-12-2017
 

 
เมื่อวันศุกร์ีที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัด "งานครอบครัว ATSN ปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-12-2017
 

 
เมื่อวันศุกร์ีที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัด "งานครอบครัว ATSN ปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-12-2017
 

 
กีฬาครูสำพันธ์ อัสสัมชัญ อาชีวนาแกและศรีสงคราม
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 15-1-2018
 

 
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2017 เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-1-2018
 

 
ผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียน ร่วมร้องเพลงและมอบซองของขวัญ ให้กับมาสเตอร์อภิรักษ์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 30-1-2018
 

 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ตัวแทนจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 31-1-2018
 

 
พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมิสซาปลงศพ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-2-2018
 

 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะฯ และตัวแทนคณะภราดามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 5-2-2018
 

 
กิจกรรมบรรยายพิเศษเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และทำ workshop พัฒนาทักษะทางการสื่อสารเพื่อการนำเสนอผลงาน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-2-2018
 

 
บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 21-3-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้สูญเสียพนักงาน 1 ท่าน คือ นายโถ เทือกศรี...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 2-4-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดมิสซาเปิดภาคเรียน สำหรับคณะภราดา คณะครู...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-5-2018
 

 
ครอบครัวมิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย จัดงานระลึกถึง การจากไปครบ 100 วัน ของอดีตผู้อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-5-2018
 

 
การพิจาณาคัดเลือกพนักงานชาย รอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนังงานชาย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 22-5-2018
 

 
งานหลักสูตรการเรียนการสอนฯจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนปวช.3ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 23-5-2018
 

 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมฟรังซัวร์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 23-5-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมกับเทศบาลตำบลเวินพระบาท และรร.บ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-5-2018
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดตัดชุดใหม่ปี 2561ของคณะครูเข้ารับการวัดขนาด ...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-5-2018
 

 
วันศุกร์ คาบ5 พบครูที่ปรึกษา โดยครูที่ปรึกษาตามสาขาวิชาช่าง ปวช1.-ปวช.2
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-5-2018
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลงนามทำสัญญาการเป็นพนักงาน ปีการศึกษา 2561
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 1-6-2018
 

 
บริษัทจัดหางานอุบลไทยเวลเดอร์ เข้ามาแนะนำการทำงานที่ญี่ปุ่น โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 4-6-2018
 

 
นักศึกษาวิชาทหาร ปวช. 2 พบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในชั่วโมงประจำวันศุกร์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 5-6-2018
 

 
ชั่วโมงลูกเสือวิสามัญ พบผู้กำกับลูกเสือ เตรียมเปิดกองลูกเสือ
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 5-6-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรมเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 7-6-2018
 

 
งานลูกเสือวิสามัญ จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือวิสามัญ ชั้นปวช.1 โดยภราดาจรัญ...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 8-6-2018
 

 
โครงการเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 14-6-2018
 

 
บริษัทจัดหางานอุบลไทยเวลเดอร์ มอบเครื่องกรองน้ำแสตนเลสให้โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมติดตั้งที่สาขาช่างกลโรงงาน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 26-6-2018
 

 
ผู้อำนวยการ ลงนามทำสัญญาทุนพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 26-6-2018
 

 
งานลูกเสือวิสามัญ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีระลึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 2-7-2018
 

 
งานเลี้ยงโอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเปโตรภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อวยการโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 4-7-2018
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรครู-พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-7-2018
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดวันเกิดให้บุคลากรที่เกิดในเดือนกรกฎาคม
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-7-2018
 

 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดใหม่ชัยภูมิ โดยมีโรงบ้านปากทวย เทศบาลตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 26-7-2018
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดสรรสวัสดิการ เครื่องแบบครู โดยคณะผู้บริหารได้มอบ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-8-2018
 

 
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 30-8-2018
 

 
ครูที่ปรึกษาและงานแนะแนวอาชีพ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นักเรียน ปวช.3 ทั้ง 4 สาขา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 28-11-2018
 

 
บริษัทมหาชัยแมชชีนเนอรี่ จำกัด เชิญ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 29-11-2018
 

 
4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-12-2018
 

 
บริษัทจัดหางาน ไทยอุบลเวลเดอร์ จำกัด เชิญ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 6-12-2018
 

 
12 กุมภาพันธ์ 2562 อธิการเจ้าคณะ ฯ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย เข้าเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 12-2-2019
 

 
วันที่ 24 เมษายน 2562 โรงเรียนกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ําดําหัว ขอพรจากแม่พระ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-4-2019
 

 
16 มิถุยายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะภราดา ครู ปฐมนิเทศน์นักเรียนเนื่องในเปิดภาคเรียน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-5-2019
 

 
กิจกรรมไหว้ครู
ถ่ายภาพ : นายสกลรัตน์ สันดี
Update : 13-6-2019
 

 
26 มิถุนายน 2562 ฝ่ายวิชาการ งานแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2019
 

 
8 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม รับการตรวจติดตามให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-7-2019
 

 
15 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยอัคราธิการจากกรุงโรมประเทศอิตาลี เข้าเยี่ยมและให้เกียรติร่วมในกิจรรมพิธีมิสซาสดุดีนักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-7-2019
 

 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรม Happy Feast Day ภราดาปีเตอร์กิตติศักดิ์ เจริญศรี...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2019
 

 
16 กันยายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอการเสกบ้าน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-9-2019
 

 
ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการก้าวเพื่อโรงพยาบาลท่าอุเทน วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-11-2019
 

 
บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมอวยวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายนให้กับ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-11-2019
 

 
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขแก่นักเรียน เนื่องในวันคริสต์มาส...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-1-2020
 

 
ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 2-2-2020
 

 
กีฬาสัมพันธ์ ครูอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม vs คณะครูเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 5-2-2020
 

 
ผู้อำนวยการ และงานอาคารสถานที่ฯ ลงนามทำสัญญาก่อสร้างฝ้าเพดานครัวริมโขง
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-7-2020
 

 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ แผนกสามัญ-สัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-7-2020
 

 
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา โครงการเศรษฐกิจภายในโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-10-2020
 

 
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ขอใช้สถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมประชุมสัญจร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-6-2021
 

 
29 ธ.ค. 64 งานคริสต์มาสนักเรียน คณะภราดาผู้บริหาร คุณพ่อพนม ลือประสิทธิ์ ภราดาครรชิต...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 29-12-2021
 

 
วันที่ 17 พ.ค. 2565 ผู้บริหาร คณะครู พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 17-5-2022
 

 
วันที่ 23 พ.ค. 2565 ผู้บริหาร คณะครู พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 23-5-2022
 

 
กิจกรรมการแข่งขัน วงดนตรีโฟล์คซอง เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ 23 มิถุนายน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 23-6-2022
 

 
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ในนามผู้บริหารโรงเรียนฯ มอบเครื่่องแบบบุคลากร ให้ครู...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-8-2022
 

 
กิจกรรมการแข่งขัน วงดนตรีโฟล์คซอง เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ 24 มิถุนายน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 24-6-2022
 

 
13 มกราคม 2566 ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ผู้อำนวยการ และคณะครู เข้ามอบของขวัญ และขนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 13-1-2023
 

 
ฟุตบอลนัดกระชับมิตร ร.ร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม VS ร.ร. กีฬานครพนม วันที่ 31 พฤษภาคม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 31-5-2023
 

 
ทีมงานจากเทศบาลตำบลเวินพระบาทให้ความอนุเคราะห์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่อาคารต่าง...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 16-6-2023
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter