107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ผลงานสาขาวิชาโลหะการ


 
นักเรียน และครู สาขาวิชาโลหะการ ได้คิดค้นทำกรงดักหนูขึ้นไว้ใช้ในบ้านพักครู...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-1-2009
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม สาขาวิชาโลหะการ ช่วยโรงเรียนบ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-9-2008
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม สาขาวิชาโลหะการ ช่วยชาวบ้านปากทวย อ.ท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-12-2008
 

 
นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ทำตู้ใส่อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต จำนวน 2 ตู้
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 26-6-2008
 

 
นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ซ่อมบำรุงกระดานเลื่อนให้โรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 10-7-2008
 

 
นักเรียนปวช. 2 ซ่อมประตูเหล็ก จำนวน 1 บานโรงเรียนบ้านปากทวยต. เวินพระบาท อ....
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 27-8-2008
 

 
นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ทำป้ายเหล็ก (ยินดีต้อนรับ WELCOME) ที่แผนกช่างเชื่อมโลหะ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 16-7-2008
 

 
2 ครูและนักเรียนปวช.2 สาขาโลหะการช่วยงานเทพื้นคอลกรีตหอประชุมวันที่ 9 มกราคม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 9-1-2008
 

 
ทำการปรับปรุงวัดเก่าเพื่อพัฒนาให้เป็นอู่ซ่อมรถของโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-6-2009
 

 
ดาวคริสมาสต์ผลงานการเรียนการสอนครูและนักเรียน สาขาวิชาโลหะการจัดทำขึ้นเพื่อฉลองเทสกาลวันคริสมาสต์เมื่อเดือนธันวาคม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 15-12-2010
 

 
ต้นคริสมาสต์ ผลงานครูและนักเรียนสาขาวิชาโลหะการจัดทำขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลวันคริสมาสต์...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 10-12-2010
 

 
บ้านน็อคดาวน์ ผลงานที่ครูออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยให้นักเรียนสาขาวิชาโลหะการและนักเรียนระดับ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 15-10-2010
 

 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 นักเรียนระดับ ปวช. 2 และนักเรียนกลุ่มพิเศษ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 30-7-2012
 

 
ม.สมสมัย เสวียววงษ์และนักเรียน ปวช.2 สาชาวิชาโลหะการ จัดทำรถเข็ญถังเก็บน้ำมันเครื่องใหแผนกช่างยนต์
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 10-8-2012
 

 
ผลงานการเรียนการสอนวิชางานเชื่อมโลหะ 1 ของครูและนักเรียน ระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 15-9-2013
 

 
งานจัดการเรียนการสอน วันที่ 16 มิถุนายน 2559 สังเกตการเรียนการสอนในรายวิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 16-6-2016
 

 
5 กันยายน 2560 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ พัฒนาทักษะการเชื่อม TIG, CO2, Plasma Cutting and CNC Cutting ให้ครูและนักเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 6-9-2017
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter