107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ผลงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง


 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิชางานเครื่องมือกล 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 27-7-2012
 

 
สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เครื่องกล ชุดเฟืองอัตราทดสองชั้น...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 5-2-2013
 

 
สาขวิชางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผลงานนักเรียนระดับ (ปวช. 2) ในการจัดการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 5-2-2013
 

 
ผลงานนักเรียน(ปวช. 2) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ในรายวิชางานสร้างเครื่องมือตัด...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 28-2-2013
 

 
ลูกดิ่ง ผลงานนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 จำนวน 8 คน ภาคเรียนที่...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 30-7-2013
 

 
ผลงานนักเรียน ปวช. 2 จำนวน 8 คน ในรายวิชางานเครื่องมือกล 1 งานไสป้อมมีดกลึง...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 21-9-2013
 

 
ผลงานจิ๊กฟิกเจอร์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ชิ้นที่...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 21-2-2014
 

 
นักเรียน ระดับชั้นปีที่ 1,2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาานไปทัศนศึกษา ดูงาน ที่โรงกลึงพัฒนาการช่างท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 25-8-2014
 

 
อั้ลบั้มภาพ ผลงานสาขาวิชาเครื่องกล งานจัดการเรียนการสอน สังเกตการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 16-6-2016
 

 
งานกลึงลูกดิ่ง ในรายวิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 ผลงานนักเรียนชั้นปวช.2...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 14-7-2016
 

 
ผลงานนักเรียนชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน งานกลึงเกลียวสามเหลี่ยม...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 3-11-2016
 

 
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 8-11-2016
 

 
ผลงานนักเรียน ชั้นปีที่ 2 งานกลึงเกลียวนอก-ใน งานพิมพ์ลาย งานไส/กัดหัวค้อนและกลึงด้ามค้อน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 28-2-2017
 

 
ผลงานนักเรียน ชั้นปีที่ 2 งานกัดของที่ระลึก วิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 28-2-2017
 

 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (เครื่องกัด...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 25-5-2018
 

 
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนวิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล1 ระดับชั้นปีที่...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 2-8-2018
 

 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1. งากลึง กัด ตัด ไสชิ้นงาน 2. ทักษะการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 15-11-2018
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter