107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ผลงานสาขาวิชาเครื่องกล


 
สาขางานยานยนต์ ได้สร้างรถประดิษฐ์ เป็นรถกอร์ฟ เพื่อใช้ประโยชน์ในการนำเที่ยวชมบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 21-12-2010
 

 
วันที่ 13-16 ธ.ค. 55 เข้าร่วมการแข่งขัน รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 15 ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-12-2012
 

 
วันที่ 19 มกราคม 56 ได้รับบริจาค รถกอล์ฟ จากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาร์เบรียลแห่ง ประเทศไทย
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-1-2013
 

 
เดือน มิถุนายน 56 ช่างยนต์ ได้จัดทำที่ เก็บอุปกรณ์สำหรับเครื่องล้าง อัดฉีด
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 13-6-2013
 

 
งานจัดการเรียนการสอน สังเกตการเรียนการสอน วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ของมาสเตอร์สายัญณ์...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 16-6-2016
 

 
ผลงานซ่อมรถยนต์ เปลี่ยนผ้าเบรก ของนักเรียนระดับชั้นปีที่ 2 ช่างยนต์ สอนโดยมาสเตอร์สายัญณ์...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 14-7-2016
 

 
12 มี.ค.59 จัดทดสอบมารฐานวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ภาคปฏิบัติ เชิญผู้เชียวชาญและทรงคุณวุฒิ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-3-2017
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter