107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก


 
ในวันที่ 23 - 24 เดือนตุลาคม พ.ศ 2551 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-10-2008
 

 
นักเรียน-ครู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอำเภอรุ่นประชาชน วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-7-2009
 

 
งานกีฬาสีโรงเรียนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 โดยมีครู นักเรียน และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-12-2009
 

 
งานกีฬา นำโดยภราดานนทชา ศรีวิไล พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-8-2010
 

 
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.นครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 5-11-2010
 

 
ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด "พนอมคัพ" 2553...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-11-2010
 

 
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน มหาวิทยาลัยนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 11-1-2011
 

 
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ม.นครพนมคัพครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 11-1-2011
 

 
ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 12-8-2011
 

 
มาสเตอร์สุทิน รังเพีย หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 26-8-2011
 

 
ภราดาและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-9-2011
 

 
ครู-นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 8-11-2011
 

 
ครูและนักเรียน ม.ประสิทธิ์ คำดี และนักกีฬา นายอิศรพงษ์ เกียรติธาตรี นายอุทัย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
การแข่งขันกีฬา"เวินพระบาทเกมส์"ประจำปี 2555 วันที่ 22-29 มกราคม 2555 ฝ่ายกิจการนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-1-2012
 

 
เก็บตก...ภาพการแข่งขันกีฬา"เวินพระบาทเกมส์"ประจำปี 2555 วันที่ 22-29 มกราคม 2555 ฝ่ายกิจการนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-1-2012
 

 
ฟุตบอลนัดกระชับมิตร ชมรม ป.ธนันยา ฟุตบอลทีม ได้นำทีมเข้ามาอุ่นเครื่องนัดกระชับมิตร...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 5-2-2012
 

 
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2555 รุ่นอายุไม้เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 23-2-2012
 

 
วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลมวลชน"อำเภอท่าอุเทนคัพ"...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 28-8-2012
 

 
ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬา นำครู-นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 24-8-2012
 

 
ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬา นำครู-นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 26-9-2012
 

 
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-10-2012
 

 
เปตอง...ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-10-2012
 

 
กรีฑา...ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-10-2012
 

 
ฟุตบอล...ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-10-2012
 

 
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ 21-22 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ...
ถ่ายภาพ : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
Update : 30-10-2012
 

 
การแข่งขันกีฬาภายนอก...การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-11-2012
 

 
การแข่งขันกีฬาภายนอก...ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬา นำครู-นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลพนอม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 24-11-2012
 

 
วัน ศุกร์ ที่ 10 มกราคม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-1-2013
 

 
การแข่งขันกีฬา วันเด็กและวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม วันศุกร์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 11-1-2013
 

 
การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลเวินพระบาท ประจำปี 2556 19-20 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-1-2013
 

 
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้ายภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชีนี มหาวิทยาลัยนครพนมคัพ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-8-2013
 

 
2 กันยายน 2556 ครูนักเรียน... เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการด้านกีฬา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 2-9-2013
 

 
ครูนักเรียน... เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุบอลมวลชนอำเภอท่าอุเทนคัพ ครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 24-8-2013
 

 
การแข่งขันกีฬาครู คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 19 - 20 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-10-2013
 

 
( ภาพเก็บตก) การแข่งขันกีฬาครู คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-10-2013
 

 
( เก็บตก2) การแข่งขันกีฬาครู คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-10-2013
 

 
ครู-นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลเวินพระบาทประจำปี 2557 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 26-1-2014
 

 
การแข่งขันกีฬามวลชนอำเภอท่าอุเทน คัพ 2557 วันที่ 28-31 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 28-8-2014
 

 
การแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ ครั้งที่ 14 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-10-2014
 

 
การแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ ครั้งที่ 14 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-11-2014
 

 
ตระกร้อ(เหรียญเงิน) การแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ ครั้งที่ 14 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-10-2014
 

 
กรีฑา(1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง) การแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-10-2014
 

 
เข้าร่วมประชุมแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-11-2014
 

 
วันที่ 25- 28 มิถุนายน 2558 ครู-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 28-6-2015
 

 
วันที่ 2-13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 10-8-2015
 

 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อุ่นเครื่อง กับทีม โรงเรียนกีฬา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-7-2015
 

 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อุ่นเครื่อง กับทีม โรงเรียนไชยบุรีวิทยา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 15-7-2015
 

 
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าการแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-10-2015
 

 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2015
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม แชมป์ฟุตบอลมวลชน อำเภอท่าอุเทนคัพ ครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 11-8-2016
 

 
ในวันนี้ ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน จากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีได้มาเป็นประธานในการตรวจหลักฐานนักกีฬาของทางโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 6-9-2016
 

 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในรายการการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-10-2016
 

 
เหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑา วิ่ง 1500 เมตร ..รหัส : 040634 นายอภิวัฒน์ พลเทพ สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-10-2016
 

 
ชนะเลิศ การแข่งขันตระกร้อ รหัส : 010448 นายโชคชัย พาแสง ปวช.3 ช่างยนต์ รหัส...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-10-2016
 

 
ประชุมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 "13 th Thailand prime minister...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 15-2-2017
 

 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมการแข่งขันกีฬาตำบล...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 10-2-2017
 

 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีการกุศล ณ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 10-2-2017
 

 
การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลเวินพระบาท โครงการ จัดงานประเภณีแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-3-2017
 

 
อำเภอท่าอุเทนจัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 9-3-2017
 

 
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม B แชมป์ฟุตบอล 7 คน วันที่ 4-9 มีนาคม 2560 การแข่งขันฟุตบอล...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 9-3-2017
 

 
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่13 ประจำปี...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 23-3-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 30-4-2017
 

 
ผลการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 23-6-2017
 

 
การแข่งขันกีฬามวลชนอำเภอท่าอุเทนคัพประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-30 กรกฎาคม 2560...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 8-7-2017
 

 
วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 คณะครูเดินทางทัศนศึกษาที่ จ.กาญจนบุรี
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-11-2017
 

 
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2560 คณะครูเดินทางแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-11-2017
 

 
ประชุมการจัดแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ประจำปี2561 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-6-2018
 

 
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ประจำปีการศึกษา2561 วันที่ 29-30 มิถุนายน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 29-6-2018
 

 
กกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ประจำปีการศึกษา2561 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ครูเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 30-6-2018
 

 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13 "เวสสุวรรณเกมส์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-7-2018
 

 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเอกชนเกมส์ ครั้งที่1 วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-9-2018
 

 
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 31-10-2018
 

 
ตระกร้อการ1เหรียญทอง แข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 31-10-2018
 

 
กรีฑา 1เหรียญทอง วิ่ง 1500 เมตร รุ่นทั่วไป +1เหรียญทองแดงวิ่ง 1,500 เมตร รุ่น16ปี ชาย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-10-2018
 

 
ฟุตบอล 1เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-10-2018
 

 
การแข่งขันกีฬาพนักงาน ครั้งที่ 6 โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-5-2019
 

 
การแข่งขันกีฬา อาชีวะศึกษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือกตัวแทน อศจ.นครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-6-2019
 

 
การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2562 "อาชีวะ ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-7-2019
 

 
การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ละโวเกมส์ ครั้งที่ 14 ประเภทกรีฑา วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 5-9-2019
 

 
การแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 วันที่ 17-19 กรกฎาคม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-10-2019
 

 
การแข่งขันเซปักตะกร้องานบุญประจำปีโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ผลการแข่งขัน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 28-2-2023
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter