107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน


 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2551 โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 19-12-2008
 

 
การแข่งขันกรีฑาเครือ ฯ ครั้งที่ 12 วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 1-11-2009
 

 
การแข่งขันกรีฑาเครือ ฯ ครั้งที่ 12 วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 1-11-2009
 

 
งานกรีฑาเครือ ครั้งที่ 12
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 9-11-2009
 

 
กรีฑาเครือ ATSN
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 9-11-2009
 

 
ชมรมกีฬา นำโดยประธานชมรม ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ภราดานนทชา ศรีวิลัย และหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 9-9-2010
 

 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน ครู-นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 26-10-2010
 

 
22 ธันวาคม 2553 โรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ( กีฬาสี ) ประจำปีการศึกษา 2553...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-12-2010
 

 
อั้ลบั้มภาพที่ 2 งานกีฬาภายใน ( กีฬาสี )
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-12-2010
 

 
งานกีฬา(งานจัดซื้อชุดกีฬาสี) 13 มิถุนายน 2554 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมมอบชุดกีฬาสีให้กับนักเรียน
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 13-6-2011
 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสงคราม (กศน.) เข้าร่วมทำการฝึกซ้อมและอุ่นเครื่อง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-7-2011
 

 
ในช่วงเย็นของทุก ๆ วันตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ธันวาคม 2554 โรงเรียนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในรอบคัดเลือกของนักเรียนแต่ละสาขาวิชา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-12-2011
 

 
นายปิยะชัย โชติวุฒิมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท ประธานในพิธี...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
นักกีฬาวิ่งคบเพลิง นายอิศรพงษ์ เกียรติธาตรี และ นักกีฬาอาวุโสมาสเตอร์สมสมัย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
ฟุตบอลนัดเปิดสนาม กีฬาสีประจำปี 2554 ริมโขงเกมส์ 9 เป็นการพบกันระหว่าง คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสี 1 กีฬาสีประจำปี 2554 ริมโขงเกมส์ 9 วันที่ 22 ธันวาคม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสี 2 กีฬาสีประจำปี 2554 ริมโขงเกมส์ 9 วันที่ 22 ธันวาคม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
ประมวลภาพ การมอบถ้วย-เหรียญรางวัลและพิธีปิด การแข่งขัน กีฬาสีประจำปี 2554...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
เก็บตก ภาพการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2554 ริมโขงเกมส์ 9 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
การแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2012
 

 
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ....รวมภาพกิจกรรมการแข่งขัน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2012
 

 
ชมรมกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน....การแข่งขัน ฟุตซอล อัสสัมชัญ ฯ ลีกคัพ 2555 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-11-2012
 

 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ ๑๑ " วันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2013
 

 
"กรีฑา".... การแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ ๑๑ " วันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2013
 

 
"เปตอง"...ชนะเลิศ สีชมพู(ช่างก่อสร้าง) - รองชนะเลิศอันดับ 1 น้ำเงิน(ช่างยนต์) -...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2013
 

 
"เซปักตระกร้อ"...ชนะเลิศ สีแสด(ช่างกล) - รองชนะเลิศอันดับ 1 น้ำแดง(ช่างเชื่อม)...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2013
 

 
"ฟุตซอล"...ทีมชนะเลิศ สีชมพู(ช่างก่อสร้าง) - รองชนะเลิศอันดับ 1 สีแสด(ช่างกล) -...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2013
 

 
"กีฬาพื้นบ้าน"... การแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ ๑๑ " วันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2013
 

 
"ฟุตบอล"...ทีมชนะเลิศ สีชมพู(ช่างก่อสร้าง) - รองชนะเลิศอันดับ 1 สีแสด(ช่างกล) -...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2013
 

 
งานกีฬาและชมรมกีฬา ครู-นักเรียนเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฟุตซอล-ฟุตบอลและทำลู่วิ่ง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-12-2013
 

 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ATSN. วันที่ 21 พ.ค. 2557 นักเรียน ปวช.1-2 และคณะครู จัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ขึ้น...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-5-2014
 

 
" ริมโขงเกมส์ " 2557 ครูและนักเรียนเชื่อมและติดตั้งเสาประตูฟุตบอลและจัดทำป้ายต่างๆในการแข่งขันกีฬาสี...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 15-12-2014
 

 
" เปตอง "" ริมโขงเกมส์ 12 " 2557 การแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ผลการแข่งขัน เปตอง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 15-12-2014
 

 
" ตระกร้อ "" ริมโขงเกมส์ 12 " 2557 การแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ผลการแข่งขัน ตระกร้อ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 16-12-2014
 

 
" ฟุตซอล " การแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ผลการแข่งขัน ฟุตซอล กีฬาสีริมโขงเกมส์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-12-2014
 

 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ 12" ประจำปีการศึกษา 2557 ภราดา ดร.วีรยุทธ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2014
 

 
ครูและนักเรียนเตรียมสนามฟุตลอลและลู่วิ่ง แข่งขันกรีฑาในการแข่งขันกีฬาสี...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-12-2014
 

 
เก็บตกพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ 12" ประจำปีการศึกษา 2557วันที่19...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2014
 

 
" กรีฑา " การแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ 12 ประจำปี 2557 ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2014
 

 
"กีฬาพื้นบ้าน " การแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ 12 ประจำปี 2557 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2014
 

 
" ฟุตบอล " การแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ผลการแข่งขัน ฟุตซอล กีฬาสีริมโขงเกมส์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2014
 

 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 1-19...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2015
 

 
พิธีมอบเหรียญรางวัลและการแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2015
 

 
พิธีมอบเหรียญรางวัลและการแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2015
 

 
นัดกระชับมิตร..วันที่21 มิถุนายน 2559 ..นำตัวแทนนักกีฬาทีมโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-6-2016
 

 
กีฬาสีริมโขงเกมส์ 14/2559 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 พิธีเปิดการแแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 16-1-2016
 

 
การแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่14 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 16-12-2016
 

 
รวมภาพการแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ 14/2559 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 16-12-2016
 

 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-7-2017
 

 
งานแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับโรงเรียนเชียงยินวิทยา ภายใต้ชื่องาน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-12-2017
 

 
การแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่16 กีฬาสีสัมพันธ์อัสสัมชัญฯ เชียงยืนวิทยา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-12-2018
 

 
ขบวนพาเหรดและการแสดง การแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่16 กีฬาสีสัมพันธ์อัสสัมชัญฯ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-12-2018
 

 
กิจกรรมกีฬาและการแข่งขันต่างๆ การแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่16 กีฬาสีสัมพันธ์อัสสัมชัญฯ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-12-2018
 

 
มอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่16 กีฬาสีสัมพันธ์อัสสัมชัญฯ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-12-2018
 

 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสเเสกบ้านพักภราดา วันที่ 16 กันยายน 2562...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 16-9-2019
 

 
ฟุตบอลสัมพันธ์ระหว่างทีมภราดาเซนต์คาเบรียลVSทีมพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 16-9-2019
 

 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่17 วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-12-2019
 

 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่17 วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-12-2019
 

 
กิจกรรมการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัล ครูและนักเรียน การแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-12-2019
 

 
คณะพระสงห์จากอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 7-2-2020
 

 
พิธีเปิด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ในวันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-3-2021
 

 
ฟุตบอลนัดกระชับสัมพนธ์ ทีมบาทหลวงสังฆมลฑลท่าแร่ พบกับ ทีมคณะครู ATSN. ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-3-2021
 

 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 เดือน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-3-2021
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และ ภราดา ดร. สมพร คงวิมล ให้เกียรติ มอบเสื้อ กีฬาสี...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 3-9-2021
 

 
การแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ภราดาคณะครู และนักเรียน เนื่องในโอกาส...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-7-2022
 

 
โครงการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-7-2022
 

 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่20 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-12-2022
 

 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-7-2022
 

 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (atsn ลีกคัพครั้งที่ 1/2566) ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-2-2023
 

 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิด ท่านผู้อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 28-6-2023
 

 
ริมโขงเกม ครั้งที่ 21
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 16-12-2023
 

 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างทีมนักกีฬาบ้านเณรฟาติมา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 10-2-2024
 

 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน วันอัสสัมชัญวิชาการ ผลการแข่งขัน รอบแรก ทีมรวมดาราครู...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 9-2-2024
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter