107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   chamnong
 นายจำนงค์ ตาระบัตร
E-Mail : chamnongatsn@gmail.com

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . 7สถาบันราชภัฎนครพนม 2545 ป. บัณฑิตการจัดการ
2 . วิทยาลัครูสกลนคร 2536 คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
3 . โรงเรียนเทคโนโลยีเกษตรสกลนคร 2527 ปวส.
4 . โรงเรียนเทคโนโลยีเกษตรสกลนคร 2525 ปวช.
5 . 3.โรงเรียนสว่างศึกษา 2524 ม.ศ. 5
6 . โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 2522 ม.ศ.3
7 . โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 2519 ป.7


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . อบรมบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเคลือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 1 14 - 17 มิ.ย. 2555 24 ชั่วโมง อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ
2 . ประเมินคุณภาพภายใน / เทคนิคการจัดการเรียนการสอน / การประเมินภายนอกรอบ 3 18 - 19 มิถุนายน 2554 36 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 สถานที่ ม. นครพนม
3 . หลักสูตรการจัดเรียนการสอน 9 กรกฎาคม 2554 6 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 สถานที่ ม. นครพนม
4 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน 21 กันยายน 2554 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
5 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ 23 กันยายน 2554 15 ชั่วโมง นาข่าบุรี รีสอร์ท อุดรธานี ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
6 . อบรมจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน 21 มกราคม 2554 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
7 . ศึกษาดูงานที่มงฟอร์ดบอยทาวน์ ประเทศมาเลเซีย 23 กันยายน2553-25 กันยายน 2553 24 ชั่วโมง โรงเรียนมงฟอร์ดบอยทาวน์ ประเทศมาเลเซีย
8 . อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทเรียนออนไลน์ 29 กันยายน 2553-30 กันยายน 2553 16 ชั่วโมง ห้องประชุมฟรังชัวร์ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
9 . อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย 5 บท 6-8 เม.ย. 2552 24 ชั่วโมง โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ. อุดรธานี
10 . อบรมผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ 5-7 มิ.ย. 2552 24 ชั่วโมง อาคารมูลนิธิเซลคาร์เบรียล กรุงเทพ
11 . ศึกษาดูงานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา 26 มิถุนายน 2552 3 ชั่วโมง กลุ่มเคร่องปั้นดินเผา บ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
12 . ศึกษาดูงานการจัดการบริษัทเกษตรพัฒนาขอนแก่นจำกัด 16 มกราคม 2553 6 ชั่วโมง บริษัทเกษตรพัฒนาขอนแก่นจำกัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13 . กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนปี 3 5-6 มีนาคม 2553 24 ชั่วโมง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
14 . อบรมเชิงปฏิบัติการระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคในท้องถิ่น 22 กรกฎาคม 2551 8 ชั่วโมง หอประชุมยงใจยุทธ อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม
15 . ทัศนศึกษาการบริหารงานช่าง ครั้งที่2 14 ธ.ค. 2551 8 ชั่วโมง อู่เทคนิคยนต์ จ. มุกดาหาร
16 . ทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 7 มี.ค. 2551 14 ชั่วโมง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ. อุบลราชธานี
17 . การทำปุ๋ยนำหมักอินทรีย์ 14 ม.ค. 2552 8 ชั่วโมง สถานีพัฒนาที่ดินจ.นครพนม
18 . อบรมยกระดับฝีมือช่างเชื่อมมิก-แม็ก 28 ม.ค. 2552 60 ชั่วโมง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ. นครพนม
19 . การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 7 มี.ค. 2551 14 ชั่วโมง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ. อุบลราชธานี
20 . กฎหมายแพ่งและอาญา ธ.ค. 2550 8 ชั่วโมง ศาลจังหวัดนครพนม
21 . ศึกษากฏหมายเกี่ยวกับเยาวชน 26 พ.ย. 2550 7 ชั่วโมง สถานพินิจเด็กและเยาวชน จ. นครพนม
22 . ทัศนศึกษาการบริหารงานช่าง ครั้งที่1 10 ธ.ค. 2550 14 ชั่วโมง อู่เทคนิคยนต์ จ. มุกดาหาร


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2554-05-01 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าสาขาวิชาโลหะการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 . 2553-05-01 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าสาขาวิชาโลหะการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 . 2552-05-01 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าสาขาวิชาโลหะการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 . 2551-05-01 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม หัวหน้าสาขาวิชาโลหะการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 . 2550-12-03 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 . 2548-06-01 ครูอัตราจ้างโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อ. โพนสวรรค์ จ. นครพนม รับเหมาก่อสร้าง,ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์และป๋ยเคมี
7 . 2547-05-09 ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านต้าย ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ. นครพนม รับเหมาก่อสร้าง

     โครงการที่รับผิดชอบ  42  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานสาขาวิชาโลหะการ Word
2. ปีการศึกษา 2553  แผนงานบริหารฝ่ายกิจกรรมนักเรียน Word
3. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน Word
4. ปีการศึกษา 2553  แผนงานจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชน Word
5. ปีการศึกษา 2553  แผนงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ Word
6. ปีการศึกษา 2553  แผนงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปวช.3 Word
7. ปีการศึกษา 2553  แผนงานสภานักเรียน Word
8. ปีการศึกษา 2554  แผนงานสาขาวิชาโลหะการ Word
9. ปีการศึกษา 2554  โครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชา Word
10. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word
11. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานสภานักเรียน Word
12. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานชมรม/ทัศนศึกษา Word
13. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานสาขาวิชาโลหะการ Word
14. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานสภานักเรียน Word
15. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word
16. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานสาขาวิชาโลหะการ Word
17. ปีการศึกษา 2556  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
18. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานสภานักเรียน Word
19. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word
20. ปีการศึกษา 2557  แผนงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ Word
21. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานสภานักเรียน Word
22. ปีการศึกษา 2558  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
23. ปีการศึกษา 2558  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
24. ปีการศึกษา 2558  โครงการเรียนฟรีโครงการปรับปรุงหอพักนักเรียนประจำ Word
25. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ Word
26. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานสภานักเรียน Word
27. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ Word
28. ปีการศึกษา 2559  โครงการเรียนฟรีโครงการซื้อรถยนต์ 6 ล้อใหม่ Word
29. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานสภานักเรียน Word
30. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ Word
31. ปีการศึกษา 2560  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
32. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ Word
33. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ Word
34. ปีการศึกษา 2561  โครงการเรียนฟรีงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ Word
35. ปีการศึกษา 2561  แผนงานแผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน Word
36. ปีการศึกษา 2562  แผนงานสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน Word
37. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ Word
38. ปีการศึกษา 2563  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
39. ปีการศึกษา 2563  แผนงานสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน Word
40. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานอาคารสถานที่ Word
41. ปีการศึกษา 2564  แผนงานสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน Word
42. ปีการศึกษา 2565  แผนงานสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน Word

     ประวัติการสอน

ปีการศึกษา             ระดับชั้น/รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง ผลการสอน(ผ่านกี่คน)
1 . พ.ศ.2554 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2104 งานเชื่อมโลหะ 1
12 ชั่วโมง
6 คน
2 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2412 วัสดุอุปกรณ์เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2 ชั่วโมง
6 คน
3 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2104 งานเชื่อมโลหะ 1
12 ชั่วโมง
6 คน
4 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
6 คน
5 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
 
4 ชั่วโมง
6 คน
6 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2
12 ชั่วโมง
6 คน
7 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
 
4 ชั่วโมง
6 คน
8 . พ.ศ.2552 ช่างเชื่อมโลหะ
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
34 คน
9 . พ.ศ.2552 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2104 งานเชื่อมโลหะ 1
12 ชั่วโมง
6 คน
10 . พ.ศ.2552 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2108 งานเชื่อมโลหะ 3
4 ชั่วโมง
6 คน
11 . พ.ศ.2552 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-1304 ไฟฟ้าเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
6 คน
12 . พ.ศ.2552 ช่างเชื่อมโลหะ
2000-7001 ฝึกงาน
4 ชั่วโมง
6 คน
13 . พ.ศ.2552 ช่างเชื่อมโลหะ
 
4 ชั่วโมง
6 คน
14 . พ.ศ.2552 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2
12 ชั่วโมง
6 คน
15 . พ.ศ.2551 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-1304 ไฟฟ้าเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
4 คน
16 . พ.ศ.2551 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2104 งานเชื่อมโลหะ 1
12 ชั่วโมง
8 คน
17 . พ.ศ.2551 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2
12 ชั่วโมง
8 คน
18 . พ.ศ.2551 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2105 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1
4 ชั่วโมง
8 คน
19 . พ.ศ.2551 ช่างเชื่อมโลหะ
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
8 คน
20 . พ.ศ.2550 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2106 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2
12 ชั่วโมง
6 คน
21 . พ.ศ.2550 ช่างเชื่อมโลหะ
2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2
12 ชั่วโมง
6 คน

     งานวิจัย

ภาคเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย
2552/1 นักเรียนชอบหนีเรียน
2552/2 นักเรียนไม่สามารถเชื่อมแล่นประสานตะกั่วบัดกรีได้
2551/1 การบิดตัวของงานเชื่อม
2551/2 ขนาดของแนวเชื่อมไม่ถูกต้อง (การเชื่อมแม็ก)
2550/2 สแลกฝังในแนวเชื่อม

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter