107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน


2107-1002: 2
 

1. พื้นฐานและวิธีการออกแบบอย่างง่าย
   1.1  ประวัติความเป็นมาของการออกแบบ
   1.2  ความหมายของการออกแบบ
   1.3  ความสำคัญของการออกแบบ
   1.4  ประเภทของการออกแบบ
   1.5  ติดตั้งโปรแกรม SolidWork 2013
   1.6  ส่วนประกอบโปรแกรม SolidWork 2013
2. งานออกแบบกล่องสี่เหลี่ยม
   2.1  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
   2.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.3  เข้าโปรแกรม
   2.4  การเขียนแบบชิ้นส่วน A
   2.5  การเขียนแบบชิ้นส่วน B
   2.6  การเขียนแบบชิ้นส่วน C
   2.7  การเขียนแบบชิ้นส่วน D
   2.8  การประกอบชิ้นงาน
   2.9  การเขียนรูปด้าน รูปตัดและภาพขยาย
   2.10  ตรวจสอบแบบแปลน
   2.11  ปิดโปรแกรม
   2.12  ปิดคอมพิวเตอร์
   2.13  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
3. งานออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย
   3.1  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
   3.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   3.3  เข้าโปรแกรม
   3.4  การเขียนแบบชิ้นส่วน A
   3.5  การเขียนแบบชิ้นส่วน B
   3.6  การเขียนแบบชิ้นส่วน C
   3.7  การประกอบชิ้นงาน
   3.8  การเขียนรูปด้าน รูปตัดและภาพขยาย
   3.9  ตรวจสอบแบบแปลน
   3.10  ปิดโปรแกรม
   3.11  ปิดคอมพิวเตอร์
   3.12  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
4. งานออกแบบโต๊ะอาหารอย่างง่าย
   4.1  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
   4.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   4.3  เข้าโปรแกรม
   4.4  การเขียนแบบชิ้นส่วน A
   4.5  การเขียนแบบชิ้นส่วน B
   4.6  การเขียนแบบชิ้นส่วน C
   4.7  การเขียนแบบชิ้นส่วน D
   4.8  การเขียนแบบชิ้นส่วน E
   4.9  การประกอบชิ้นงาน
   4.10  การเขียนรูปด้าน รูปตัดและภาพขยาย
   4.11  ตรวจสอบแบบแปลน
   4.12  ปิดโปรแกรม
   4.13  ปิดคอมพิวเตอร์
   4.14  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
5. งานออกแบบชั้นวางของ
   5.1  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
   5.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.3  เข้าโปรแกรม
   5.4  การเขียนแบบชิ้นส่วน A
   5.5  การเขียนแบบชิ้นส่วน B
   5.6  การเขียนแบบชิ้นส่วน C
   5.7  การเขียนแบบชิ้นส่วน D
   5.8  การประกอบชิ้นงาน
   5.9  การเขียนรูปด้าน รูปตัดและภาพขยาย
   5.10  ตรวจสอบแบบแปลน
   5.11  ปิดโปรแกรม
   5.12  ปิดคอมพิวเตอร์
   5.13  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
6. งานออกแบบชั้นวางรองเท้า
   6.1  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
   6.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.3  เข้าโปรแกรม
   6.4  การเขียนส่วนประกอบ A
   6.5  การเขียนส่วนประกอบ B
   6.6  การเขียนส่วนประกอบ C
   6.7  การเขียนส่วนประกอบ D
   6.8  การเขียนส่วนประกอบ E
   6.9  การประกอบชิ้นงาน
   6.10  การเขียนรูปด้าน และรูปขยาย
   6.11  ตรวจสอบแบบแปลน
   6.12  ปิดโปรแกรม
   6.13  ปิดคอมพิวเตอร์
   6.14  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
7. งานออกแบบกระถางไม้
   7.1  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
   7.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   7.3  เข้าโปรแกรม
   7.4  การเขียนส่วนประกอบ A
   7.5  การเขียนส่วนประกอบ B
   7.6  การเขียนส่วนประกอบ C
   7.7  การเขียนส่วนประกอบ D
   7.8  การเขียนส่วนประกอบ E
   7.9  การประกอบชิ้นงาน
   7.10  การเขียนรูปด้าน และรูปขยาย
   7.11  ตรวจสอบแบบแปลน
   7.12  ปิดโปรแกรม
   7.13  ปิดคอมพิวเตอร์
   7.14  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
8. งานออกแบบกล้องกระดาษชำระ
   8.1  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
   8.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   8.3  เข้าโปรแกรม
   8.4  การเขียนส่วนประกอบ A
   8.5  การเขียนส่วนประกอบ B
   8.6  การเขียนส่วนประกอบ C
   8.7  การเขียนส่วนประกอบ D
   8.8  การประกอบชิ้นงาน
   8.9  การเขียนรูปด้าน และรูปขยาย
   8.10  ตรวจสอบแบบแปลน
   8.11  ปิดโปรแกรม
   8.12  ปิดคอมพิวเตอร์
   8.13  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
9. งานออกแบบชั้นวางหนังสือ
   9.1  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
   9.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   9.3  เข้าโปรแกรม
   9.4  การเขียนส่วนประกอบ A
   9.5  การเขียนส่วนประกอบ B
   9.6  การเขียนส่วนประกอบ C
   9.7  การประกอบชิ้นงาน
   9.8  การเขียนรูปด้าน และรูปขยาย
   9.9  ตรวจสอบแบบแปลน
   9.10  ปิดโปรแกรม
   9.11  ปิดคอมพิวเตอร์
   9.12  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter